: : :

Lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

» Läs lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Förarbeten till SFS 1975:1147 :
prop. 1975/76:61 om särskilt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:26, rskr 1975/76:101

Förarbeten till lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt och ändringar i lagen

Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Upphävd: 1994‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:390
Rubrik: Lag (1976:390) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1976:1104
Rubrik: Lag (1976:1104) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1977:104
Rubrik: Lag (1977:104) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomst- skatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1977:1062
Rubrik: Lag (1977:1062) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1–3 §§
Ändring, SFS 1978:948
Rubrik: Lag (1978:948) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1–3 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1979:185
Rubrik: Lag (1979:185) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1994:103
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman