Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap ( 697 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03) [ Avslutad 2022 ]

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-05-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:30
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 november 2022.
Utredningen har avgett :
SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
Medverkande :
Särskild utredare : Britt Bohlin, f.d. rådsdirektör, fr.o.m. 2021-05-06 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Emil Antonsson, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Kristina Bram, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-08-31
Sakkunnig : Anna Ferlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Mathilda Klang, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-01-23
Sakkunnig : Anna-Karin Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Maja Måhl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-02-09 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Johan Ahlström, riskingenjör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Rikard Aspholm, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Helena Berlin, tillväxt- och utvecklingschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Catarina Danestig Sjögren, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Staffan Forsell, beredskapsstrateg, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Anders Johannesson, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Henrik Källsbo, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-04 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Martin Lindholm, byggnadsingenjör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Lena Orrsten Martin, stabsofficer, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Markus Planmo, expert, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Julia Simryd, handläggare, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sekreterare : Fredrik Blommé, hovrättsassessor, fr.o.m. 2021-06-30 t.o.m. 2022-11-07
Sekreterare : Helena Jacobsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m. 2022-11-21
Sekreterare : Ari Soppela, departementsråd, fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2022-03-31
Sekreterare : Ari Soppela, departementsråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-11-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 22 st. ♀ 11 ♂ 11 )

Britt Bohlin  [] ( Särskild utredare )
Helena Jacobsson  [] ( Sekreterare )
Fredrik Blommé  [] ( Sekreterare )
Ari Soppela  [] ( Sekreterare )
Emil Antonsson  [] ( Sakkunnig )
Kristina Bram  [] ( Sakkunnig )
Anna Ferlin  [] ( Sakkunnig )
Mathilda Klang  [] ( Sakkunnig )
Anna-Karin Lindberg  [] ( Sakkunnig )
Johan Ahlström  [] ( Expert )
Rikard Aspholm  [] ( Expert )
Helena Berlin  [] ( Expert )
Catarina Danestig Sjögren  [] ( Expert )
Staffan Forsell  [] ( Expert )
Anders Johannesson  [] ( Expert )
Fredric Jonsson  [] ( Expert )
Martin Lindholm  [] ( Expert )
Lena Orrsten Martin  [] ( Expert )
Markus Planmo  [] ( Expert )
Julia Simryd  [] ( Expert )
Henrik Källsbo  [] ( Expert )
Maja Måhl  [] ( Sakkunnig )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2021:30 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2022:57

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2022:57?

Vilka medverkade till SOU 2022:57?

Britt Bohlin, Helena Jacobsson, Fredrik Blommé, Ari Soppela, Emil Antonsson, Kristina Bram, Anna Ferlin, Mathilda Klang, Anna-Karin Lindberg, Johan Ahlström, Rikard Aspholm, Helena Berlin, Catarina Danestig Sjögren, Staffan Forsell, Anders Johannesson, Fredric Jonsson, Martin Lindholm, Lena Orrsten Martin, Markus Planmo, Julia Simryd, Henrik Källsbo och Maja Måhl var med när betänkandet SOU 2022:57 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2022:57?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2022:57?

Betänkandet SOU 2022:57 är på 697 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman