Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen ( 242 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

2020 års valutredning (Ju 2020:08) [ Pågående ]

2020 års valutredning (Ju 2020:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30, 2021:75
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 december 2021.
Medverkande :
Ordförande : Lena Hjelm-Wallén, tid. statsråd och vice statsminister, fr.o.m. 2020-03-26
Ledamot : Daniel Andersson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Martin Andreasson, kanslichef, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Lars Bryntesson, regionpolitiker, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Ida Drougge, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Annika Eclund, fd. riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-02-09
Ledamot : Bruno Kaufmann, journalist, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Magnus Kolsjö, förbundsordförande, fr.o.m. 2021-02-10
Ledamot : Fredrik Lindahl, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Erik Ottosson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Michael Rubbestad, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Per Schöldberg, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Ledamot : Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot, fr.o.m. 2020-05-11
Sakkunnig : Paula Blomqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-06
Sakkunnig : Golshanak Fatahian, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Åsa Ahl, gruppchef, fr.o.m. 2020-10-14
Expert : Anna Blomberg, funktionschef, fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-09-09
Expert : Eva Debels, kanslichef, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Linda Escar, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-10-13
Expert : Martin Lidhamn, handläggare, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Anna Nyqvist, kanslichef, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Cecilia Persson, kanslichef, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Lars-Åke Ström, jurist, fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-09-20
Expert : Jan Teorell, professor, fr.o.m. 2020-05-06
Expert : Ulrica Åsberg, länsjurist, fr.o.m. 2021-09-10
Sekreterare : Kristina Lemon, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2020-04-20
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2021-01-28
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2021-01-29 t.o.m. 2021-03-31
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2021-01-29 t.o.m. 2021-03-31
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-10-15
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2021-10-16 t.o.m. 2021-10-31
Sekreterare : Lars-Åke Ström, f.d. kammarrättsråd, fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 26 st. ♀ 14 ♂ 12 )

Lena Hjelm-Wallén  [] ( Ordförande )
Daniel Andersson  [] ( Ledamot )
Martin Andreasson  [] ( Ledamot )
Lars Bryntesson  [] ( Ledamot )
Ida Drougge  [] ( Ledamot )
Annika Eclund  [] ( Ledamot )
Bruno Kaufmann  [] ( Ledamot )
Fredrik Lindahl  [] ( Ledamot )
Erik Ottosson  [] ( Ledamot )
Michael Rubbestad  [] ( Ledamot )
Per Schöldberg  [] ( Ledamot )
Mia Sydow Mölleby  [] ( Ledamot )
Paula Blomqvist  [] ( Sakkunnig )
Golshanak Fatahian  [] ( Sakkunnig )
Åsa Ahl  [] ( Expert )
Anna Blomberg  [] ( Expert )
Eva Debels  [] ( Expert )
Linda Escar  [] ( Expert )
Martin Lidhamn  [] ( Expert )
Anna Nyqvist  [] ( Expert )
Cecilia Persson  [] ( Expert )
Lars-Åke Ström  [] ( Sekreterare )
Jan Teorell  [] ( Expert )
Kristina Lemon  [] ( Sekreterare )
Magnus Kolsjö  [] ( Ledamot )
Ulrica Åsberg  [] ( Expert )
Omslaget till SOU 2021:7

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Vad ledde betänkandet SOU 2021:7 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2021:7?

2020 års valutredning (Ju 2020:08) lämnade betänkandet SOU 2021:7.

Vilka medverkade till SOU 2021:7?

Lena Hjelm-Wallén, Daniel Andersson, Martin Andreasson, Lars Bryntesson, Ida Drougge, Annika Eclund, Bruno Kaufmann, Fredrik Lindahl, Erik Ottosson, Michael Rubbestad, Per Schöldberg, Mia Sydow Mölleby, Paula Blomqvist, Golshanak Fatahian, Åsa Ahl, Anna Blomberg, Eva Debels, Linda Escar, Martin Lidhamn, Anna Nyqvist, Cecilia Persson, Lars-Åke Ström, Jan Teorell, Kristina Lemon, Magnus Kolsjö och Ulrica Åsberg var med när betänkandet SOU 2021:7 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2021:7?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2021:7?

Betänkandet SOU 2021:7 är på 242 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman