Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder – Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder – Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris ( 924 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: Undefined array key "totaltantalsid" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 479

Betänkande av utredningen :

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) [ Avslutad 2019 ]

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärderÄndringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris
Medverkande :
Särskild utredare : Per Håkansson, senior rådgivare, fr.o.m. 2018-12-20 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Maria Blomberg, seniora kapitaltäckningsexpert, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Camilla Ferenius, rådgivare, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Carl Lidquist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Jenny Nordgren, senior rådgivare, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Bengt Nordström, jurist, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Therese Villard, kansliråd, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Sekreterare : Katja Moll Forsström, seniora kapitalförsäkringsexpert, fr.o.m. 2019-02-11 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Daniel Westin, senior analytiker, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-12-13
Sekreterare : Magnus Georgsson, rådgivare, fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-12-13
Sekreterare : Sofia Karlsson Wramsmyr, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2019-01-14 t.o.m. 2019-12-13
Expert : Thèrése Orlando Rülcker, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 12 st. ♀ 7 ♂ 5 )

Per Håkansson  [] ( Särskild utredare )
Maria Blomberg  [] ( Expert )
Camilla Ferenius  [] ( Expert )
Carl Lidquist  [] ( Expert )
Jenny Nordgren  [] ( Expert )
Bengt Nordström  [] ( Expert )
Therese Villard  [] ( Expert )
Katja Moll Forsström  [] ( Sekreterare )
Daniel Westin  [] ( Expert )
Magnus Georgsson  [] ( Sekreterare )
Thèrése Orlando Rülcker  [] ( Expert )
Sofia Carlsson Wramsmyr  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 2019:60

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder – Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2019:60?

Vilka medverkade till SOU 2019:60?

Per Håkansson, Maria Blomberg, Camilla Ferenius, Carl Lidquist, Jenny Nordgren, Bengt Nordström, Therese Villard, Katja Moll Forsström, Daniel Westin, Magnus Georgsson, Thèrése Orlando Rülcker och Sofia Carlsson Wramsmyr var med när betänkandet SOU 2019:60 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2019:60?

Betänkandet SOU 2019:60 är på 0 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman