Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ( 175 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11) [ Avslutad 2013 ]

Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:76, dir. 2013:39 och dir. 2013:39
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Medverkande :
Särskild utredare : Margareta Åberg, kammarrättspresident, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-12-31
Expert : Anna Barklund, ämnesråd, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Katarina Berglund Siegbahn, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Ylva Ehn, jurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Samuel Engblom, chefsjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Carita Fallström, förbundsjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Hedvig Forsselius, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Lars Gellner, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Anna Gralberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Maria Hellberg, ämnesråd, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-03-10
Expert : Per Larsson, doktorand, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Johan Ndure, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Kirsi Piispanen, förbundsjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Sofie Rehnström, jurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Annica Runsten, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Nils Erik Solberg, chefsjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Jonas Stenmo, chesjurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Göran Söderlöf, arbetsjurist, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Alice Teodorescu, jurist, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Expert : Pär Trehörning, ombudsman, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Pia Andersson, led. av riksdagen /S, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Gudrun Brunegård, landstingsråd /KD, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Jonas Eklund, jur.kand. /MP, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Margareta Kjellin, B led. av riksdagen /M, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Manfred Löfvenhaft, advokat /FP, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Richard Nordin, led. av riksdagen /C, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Jonas Rydfors, politisk sekreterare /SD, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Karin Rågsjö, informationsansvarig /V, fr.o.m. 2012-11-21 t.o.m. 2013-12-04
Sekreterare : Kristian Karlemon, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2012-10-19 t.o.m. 2013-12-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 29 st. ♀ 16 ♂ 13 )

Margareta Åberg  [] ( Särskild utredare )
Anna Barklund  [] ( Expert )
Katarina Berglund Siegbahn  [] ( Expert )
Ylva Ehn  [] ( Expert )
Samuel Engblom  [] ( Expert )
Carita Fallström  [] ( Expert )
Hedvig Forsselius  [] ( Expert )
Lars Gellner  [] ( Expert )
Anna Gralberg  [] ( Expert )
Maria Hellberg  [] ( Expert )
Per Larsson  [] ( Expert )
Johan Ndure  [] ( Expert )
Kirsi Piispanen  [] ( Expert )
Sofie Rehnström  [] ( Expert )
Annica Runsten  [] ( Expert )
Nils Erik Solberg  [] ( Expert )
Jonas Stenmo  [] ( Expert )
Göran Söderlöf  [] ( Expert )
Alice Teodorescu  [] ( Expert )
Pär Trehörning  [] ( Expert )
Kristian Karlemon  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 2013:79

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Vad ledde betänkandet SOU 2013:79 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2013:79?

Vilka medverkade till SOU 2013:79?

Margareta Åberg, Anna Barklund, Katarina Berglund Siegbahn, Ylva Ehn, Samuel Engblom, Carita Fallström, Hedvig Forsselius, Lars Gellner, Anna Gralberg, Maria Hellberg, Per Larsson, Johan Ndure, Kirsi Piispanen, Sofie Rehnström, Annica Runsten, Nils Erik Solberg, Jonas Stenmo, Göran Söderlöf, Alice Teodorescu, Pär Trehörning, Pia Andersson, Gudrun Brunegård, Jonas Eklund, Margareta Kjellin, Manfred Löfvenhaft, Jonas Rydfors, Karin Rågsjö, Kristian Karlemon och Rickard Nordin var med när betänkandet SOU 2013:79 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2013:79?

Betänkandet SOU 2013:79 är på 175 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman