Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! – Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! – Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö ( 206 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04) [ Avslutad 2021 ]

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 och dir. 2020:100
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juli 2021.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålsystemet
SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet
SOU 2012:15 Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö
SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1
SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten
SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2, bilagor med underlagsrapporter
Medverkande :
Ordförande : Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, fr.o.m. 2020-03-26
Mats Berglund, riksdagsledamot (MP), fr.o.m. 2020-11-27
Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M), fr.o.m. 2020-11-27
Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), fr.o.m. 2020-11-27
Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), fr.o.m. 2020-11-27
Ida Gabrielsson, riksdagsledamot (V), fr.o.m. 2020-11-27
Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD), fr.o.m. 2020-11-27
Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S), fr.o.m. 2020-11-27
Solveig Zander, riksdagsledamot (C), fr.o.m. 2020-11-27
Sakkunnig : Cecilia Eng Jakobsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-11-23
Sakkunnig : Karin Gustavsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Carl Hogstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Valter Lindmark, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Abukar Omarsson, fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-11-22
Sakkunnig : Marie Törn, kansliråd, fr.o.m. 2020-11-23
Sakkunnig : Esbjörn Åkesson, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15
Sakkunnig : Pål Ämting, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Cecilia Alfvén, handläggare, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Britt Arrelöv, överläkare, fr.o.m. 2020-09-29
Expert : Lisa Laun, docent, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Sonja Nikolovska, utredare, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Ulrica Svedell, rättslig expert, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Carina Wiström Bergstock, utredare, fr.o.m. 2020-05-15
Expert : Sven Zachari, kvalificerad handläggare, fr.o.m. 2020-05-15
Huvudsekreterare : Johanna Hjalmarsson, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-08-19
Sekreterare : Martin Amnell, jurist, fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-08-19
Sekreterare : Magnus Eriksson, förbundsjurist, fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-08-19
Sekreterare : Mårten Hultin, kansliråd, fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-08-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 28 st. ♀ 14 ♂ 14 )

Samuel Engblom  [] ( Ordförande )
Cecilia Eng Jakobsson  [] ( Sakkunnig )
Karin Gustavsson  [] ( Sakkunnig )
Carl Hogstedt  [] ( Sakkunnig )
Valter Lindmark  [] ( Sakkunnig )
Abukar Omarsson  [] ( Sakkunnig )
Marie Törn  [] ( Sakkunnig )
Esbjörn Åkesson  [] ( Sakkunnig )
Pål Ämting  [] ( Sakkunnig )
Cecilia Alfvén  [] ( Expert )
Britt Arrelöv  [] ( Expert )
Lisa Laun  [] ( Expert )
Sonja Nikolovska  [] ( Expert )
Ulrica Svedell  [] ( Expert )
Carina Wiström Bergstock  [] ( Expert )
Sven Zachari  [] ( Expert )
Johanna Hjalmarsson  [] ( Huvudsekreterare )
Martin Amnell  [] ( Sekreterare )
Magnus Eriksson  [] ( Sekreterare )
Mårten Hultin  [] ( Sekreterare )

Andra betänkanden av utredningen ( 8 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 2012:38

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! – Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2012:38?

Vilka medverkade till SOU 2012:38?

Samuel Engblom, Mats Berglund, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Hans Eklind, Bengt Eliasson, Ida Gabrielsson, Julia Kronlid, Mattias Vepsä, Solveig Zander, Cecilia Eng Jakobsson, Karin Gustavsson, Carl Hogstedt, Valter Lindmark, Abukar Omarsson, Marie Törn, Esbjörn Åkesson, Pål Ämting, Cecilia Alfvén, Britt Arrelöv, Lisa Laun, Sonja Nikolovska, Ulrica Svedell, Carina Wiström Bergstock, Sven Zachari, Johanna Hjalmarsson, Martin Amnell, Magnus Eriksson och Mårten Hultin var med när betänkandet SOU 2012:38 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2012:38?

Betänkandet SOU 2012:38 är på 206 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman