Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2011:18 Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2011:18 Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form ( 804 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Strålsäkerhetsutredning (M 2008:05) [ Avslutad 2011 ]

Strålsäkerhetsutredning (M 2008:05)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:151, dir. 2009:32, dir. 2009:74 och dir. 2010:28
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:88 Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet
SOU 2011:18 Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form
Medverkande :
Särskild utredare : Ingvar Persson, rådgivare, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-03-31
Sakkunnig : Lars Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2010-03-28
Sakkunnig : Stefan Appelgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Ansi Gerhardsson, kansliråd, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Åsa Gustafsson, kansliråd, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Anders Lillienau, kansliråd, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Gabor Szendrö, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Björn Telenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Ulf Yngvesson, kansliråd, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Sakkunnig : Hans Öjemark, kansliråd, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Oscar Alarik, miljöjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Göran Bryntse, teknologie doktor, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Moa Carlsson, miljöjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Anne Christiansen, bolagsjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Rickard Danielsson, bolagsjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Mats Harms-Ringdahl, professor, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Robert Hedvall, filosofie doktor, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Gunilla Hellström, rådgivare, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Lars Hildingsson, inspektör, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Lars-Olov Höglund, civilingenjör, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2010-10-27
Expert : Hans Jivander, sekreterare för lokala säkerhetsnämnden, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Bertil Josefsson, avdelningschef, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Kent Jönsson, hovrättsråd, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Carl-Magnus Larsson, avd.chef, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Sture Larsson, teknisk direktör, fr.o.m. 2009-04-20 t.o.m. 2010-04-14
Expert : Charlotte Liliemark, gruppordförande LKO, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Anne Lindquist Anderberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Expert : Carl-Göran Lindvall, strålskyddsföreståndare, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Zofia Lublin, avdelningschef, fr.o.m. 2009-04-20 t.o.m. 2010-04-14
Expert : Janez Marinko, byrådirektör, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Hans Mellander, strålsyddsföreståndare, fr.o.m. 2009-03-20
Expert : Karin Måwe, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Henny Norderyd, bolagsjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Sven Ordéus, bolagsjurist, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Erik Setzman, enhetschef, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Lars Skånberg, enhetschef, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Per-Anders Sunesson, enhetschef, fr.o.m. 2009-03-20 t.o.m. 2010-04-14
Expert : Mikael Swahn, rådman, fr.o.m. 2009-04-20 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Anders Wiebert, utredare, fr.o.m. 2010-01-18 t.o.m. 2011-02-28
Sekreterare : Pernilla Sandgren, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2010-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 40 st. ♀ 11 ♂ 29 )

Ingvar Persson  [] ( Särskild utredare )
Lars Andersson  [] ( Sakkunnig )
Stefan Appelgren  [] ( Sakkunnig )
Ansi Gerhardsson  [] ( Sakkunnig )
Åsa Gustafsson  [] ( Sakkunnig )
Anders Lillienau  [] ( Sakkunnig )
Gabor Szendrö  [] ( Sakkunnig )
Björn Telenius  [] ( Sakkunnig )
Ulf Yngvesson  [] ( Sakkunnig )
Hans Öjemark  [] ( Sakkunnig )
Oscar Alarik  [] ( Expert )
Göran Bryntse  [] ( Expert )
Moa Carlsson  [] ( Expert )
Anne Christiansen  [] ( Expert )
Rickard Danielsson  [] ( Expert )
Mats Harms-Ringdahl  [] ( Expert )
Robert Hedvall  [] ( Expert )
Gunilla Hellström  [] ( Expert )
Lars Hildingsson  [] ( Expert )
Lars-Olov Höglund  [] ( Expert )
Hans Jivander  [] ( Expert )
Bertil Josefsson  [] ( Expert )
Kent Jönsson  [] ( Expert )
Carl-Magnus Larsson  [] ( Expert )
Sture Larsson  [] ( Expert )
Charlotte Liliemark  [] ( Expert )
Anne Lindquist Anderberg  [] ( Expert )
Carl-Göran Lindvall  [] ( Expert )
Zofia Lublin  [] ( Expert )
Janez Marinko  [] ( Expert )
Hans Mellander  [] ( Expert )
Karin Måwe  [] ( Expert )
Henny Norderyd  [] ( Expert )
Sven Ordéus  [] ( Expert )
Erik Setzman  [] ( Expert )
Lars Skånberg  [] ( Expert )
Per-Anders Sunesson  [] ( Expert )
Mikael Swahn  [] ( Expert )
Anders Wiebert  [] ( Expert )
Pernilla Sandgren  [] ( Sekreterare )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 5 st. ) :

Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:88 Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2011:18

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2011:18 Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form

Vad ledde betänkandet SOU 2011:18 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2011:18?

Strålsäkerhetsutredning (M 2008:05) lämnade betänkandet SOU 2011:18.

Vilka medverkade till SOU 2011:18?

Ingvar Persson, Lars Andersson, Stefan Appelgren, Ansi Gerhardsson, Åsa Gustafsson, Anders Lillienau, Gabor Szendrö, Björn Telenius, Ulf Yngvesson, Hans Öjemark, Oscar Alarik, Göran Bryntse, Moa Carlsson, Anne Christiansen, Rickard Danielsson, Mats Harms-Ringdahl, Robert Hedvall, Gunilla Hellström, Lars Hildingsson, Lars-Olov Höglund, Hans Jivander, Bertil Josefsson, Kent Jönsson, Carl-Magnus Larsson, Sture Larsson, Charlotte Liliemark, Anne Lindquist Anderberg, Carl-Göran Lindvall, Zofia Lublin, Janez Marinko, Hans Mellander, Karin Måwe, Henny Norderyd, Sven Ordéus, Erik Setzman, Lars Skånberg, Per-Anders Sunesson, Mikael Swahn, Anders Wiebert och Pernilla Sandgren var med när betänkandet SOU 2011:18 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2011:18?

Betänkandet SOU 2011:18 är på 804 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman