Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas ( 323 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Kommittén om cirkulär migration och utveckling (Ju 2009:13) [ Avslutad 2011 ]

Kommittén om cirkulär migration och utveckling (Ju 2009:13)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-07-02
Direktiv för kommittén, se dir. 2009:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling - kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas
SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick
Medverkande :
Ordförande : Mikaela Valtersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-07-02 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Mikael Cederbratt, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Fredrick Fedeley, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Anna Kinberg Batra, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Kalle Larsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Ulf Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Dèsirée Pethrus-Engström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Maria Stenberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot : Göte Wahlström, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Stephen Dippel, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Anna Envall, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2010-03-11
Expert : Måns Fellesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-09-28 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Esse Nilsson, rådgivare, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Susanna Pohl Söderman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Anna Santesson, kansliråd, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Eva Tobisson, ämnesråd, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2010-09-27
Expert : Monika Wendleby, verksamhetschef, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Esbjörn Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-10-06 t.o.m. 2011-03-31
Expert : Jens Ölander, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-03-12 t.o.m. 2011-03-31
Huvudsekreterare : Peter Springfeldt, departementsråd, fr.o.m. 2009-08-17 t.o.m. 2011-04-17
Sekreterare : Therese Larsson Dozet, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Helena Reitberger, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-13 t.o.m. 2010-06-30
Sekreterare : Anna Tillander, master, fr.o.m. 2009-10-19 t.o.m. 2011-04-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 23 st. ♀ 13 ♂ 10 )

Mikaela Valtersson  [] ( Ordförande )
Mikael Cederbratt  [] ( Ledamot )
Anna Kinberg Batra  [] ( Ledamot )
Kalle Larsson  [] ( Ledamot )
Ulf Nilsson  [] ( Ledamot )
Dèsirée Pethrus-Engström  [] ( Ledamot )
Maria Stenberg  [] ( Ledamot )
Göte Wahlström  [] ( Ledamot )
Stephen Dippel  [] ( Expert )
Anna Envall  [] ( Expert )
Måns Fellesson  [] ( Expert )
Esse Nilsson  [] ( Expert )
Susanna Pohl Söderman  [] ( Expert )
Anna Santesson  [] ( Expert )
Eva Tobisson  [] ( Expert )
Monika Wendleby  [] ( Expert )
Esbjörn Åkesson  [] ( Expert )
Jens Ölander  [] ( Expert )
Peter Springfeldt  [] ( Huvudsekreterare )
Therese Larsson Dozet  [] ( Sekreterare )
Helena Reitberger  [] ( Sekreterare )
Anna Tillander  [] ( Sekreterare )
Fredrick Federley  [] ( Ledamot )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:53 Cirkulär migration och utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2010:40

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Vad ledde betänkandet SOU 2010:40 till?

Betänkandet SOU 2010:40 utgjorde underlag för Prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling (Justitiedepartementet).

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2010:40?

Vilka medverkade till SOU 2010:40?

Mikaela Valtersson, Mikael Cederbratt, Anna Kinberg Batra, Kalle Larsson, Ulf Nilsson, Dèsirée Pethrus-Engström, Maria Stenberg, Göte Wahlström, Stephen Dippel, Anna Envall, Måns Fellesson, Esse Nilsson, Susanna Pohl Söderman, Anna Santesson, Eva Tobisson, Monika Wendleby, Esbjörn Åkesson, Jens Ölander, Peter Springfeldt, Therese Larsson Dozet, Helena Reitberger, Anna Tillander och Fredrick Federley var med när betänkandet SOU 2010:40 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2010:40?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2010:40?

Betänkandet SOU 2010:40 är på 323 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman