Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling ( 184 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén – Utbildning för hållbar utveckling (U 2003:06) [ Avslutad 2004 ]

Kommittén - Utbildning för hållbar utveckling (U 2003:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-05-22
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:68
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling Learning to change our world
Medverkande :
Ordförande : Carl Lindberg, bitr. statssekreterare, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Helene Bergsten, docent, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Håkan Forsberg, avdelningschef, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Kerstin Mattsson, skolråd, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Britten Månsson-Wallin, kanslichef, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Anna Nilsson-Ehle, verkst. direktör, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Siv Näslund, kanslichef, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Bo Samuelsson, professor, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Ledamot : Eva Tobisson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Sakkunnig : Hampus Lilja, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2004-11-24
Expert : Ulla-Stina Ryking, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-05-23 t.o.m. 2004-11-24
Inga Alander, pedagogisk ansvarig, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Inger Björneloo, universitetsadjunkt, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Ingela Elofsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Elsi-Brith Jodal, projektledare, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Annelie Karlsson, miljösamordnare, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Greg Morrison, professor, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Anna Nilsson-Ehle, verks. direktör, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Bo Samuelsson, professor, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Per-Olof Thång, docent, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Manne Wängborg, ambassadråd, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Pernilla Björk, informationschef, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Maria Gotemark, informatör, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Annelie Karlsson, miljösamordnare, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Siv Näslund, kanslichef, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Bo Samuelsson, professor, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Manne Wängborg, ambassadråd, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-11-24
Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2004-11-24
Håkan Forsberg, avdelningschef, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2004-11-24
Britten Månsson Wallin, kanslichef, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2004-11-24
Manne Wängborg, sekreterare, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2004-11-24
Sekreterare : Martin Westin, undervisningsråd, fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. 2004-11-30
Sekreterare : Manne Wängborg, ambassadråd, fr.o.m. 2003-09-10 t.o.m. 2004-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 23 st. ♀ 14 ♂ 9 )

Carl Lindberg  [] ( Ordförande )
Helene Bergsten  [] ( Ledamot )
Mats Ekholm  [] ( Ledamot )
Håkan Forsberg  [] ( Ledamot )
Kerstin Mattsson  [] ( Ledamot )
Britten Månsson-Wallin  [] ( Ledamot )
Anna Nilsson-Ehle  [] ( Ledamot )
Siv Näslund  [] ( Ledamot )
Bo Samuelsson  [] ( Ledamot )
Eva Tobisson  [] ( Ledamot )
Hampus Lilja  [] ( Sakkunnig )
Ulla-Stina Ryking  [] ( Expert )
Manne Wängborg  [] ( Sekreterare )
Martin Westin  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:68 Utbildning för hållbar utveckling

Omslaget till SOU 2004:104

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2004:104?

Vilka medverkade till SOU 2004:104?

Carl Lindberg, Helene Bergsten, Mats Ekholm, Håkan Forsberg, Kerstin Mattsson, Britten Månsson-Wallin, Anna Nilsson-Ehle, Siv Näslund, Bo Samuelsson, Eva Tobisson, Hampus Lilja, Ulla-Stina Ryking, Inga Alander, Inger Björneloo, Ingela Elofsson, Elsi-Brith Jodal, Annelie Karlsson, Greg Morrison, Per-Olof Thång, Manne Wängborg, Pernilla Björk, Maria Gotemark och Martin Westin var med när betänkandet SOU 2004:104 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2004:104?

Betänkandet SOU 2004:104 är på 184 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman