Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2000:15 Forum för världskultur

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2000:15 Forum för världskultur ( 51 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén för Forum för världskultur (Ku 1998:01) [ Avslutad 2000 ]

Kommittén för Forum för världskultur (Ku 1998:01)


Beteckning : Ku 1998:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-06
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-02-19
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:14 och dir. 1999:55
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Bernhardsson, Göte, fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 1998-12-17
Ordförande : Westerberg, Ulf, fr.o.m. 1998-12-18 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Acchiardo, Maria-Paz, fr.o.m. 1998-05-05 t.o.m. 1999-02-03
Ledamot : Hagelbeck, Anita, fr.o.m. 1999-05-15 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Schöld, Eva, fr.o.m. 1999-02-04 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Wigzell, Olivia, fr.o.m. 1998-05-05 t.o.m. 1999-05-14
Sakkunnig : Magnusson, Leif, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-12-31
Sakkunnig : Möller, Ale, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-12-31
Sakkunnig : Oskarson, Peter, fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 2000-12-31
Sakkunnig : Sukhia, Rani, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-12-31
Sakkunnig : Valdés, Ana L., fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Westeson, Björn, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2000-12-31
Bitr. sekreterare : Du Rietz, Mariela, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-12-31

Rapporter

SOU 2000:15Forum för världskultur – delbetänkande
SOU 2000:118Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 13 st. ♀ 7 ♂ 6 )

Göte Bernhardsson  [] ( Ordförande )
Ulf Westerberg  [] ( Ordförande )
Maria-Paz Acciardo  [] ( Ledamot )
Anita Hagelbeck  [] ( Ledamot )
Eva Schöld  [] ( Ledamot )
Olivia Wigzell  [] ( Ledamot )
Leif Magnusson  [] ( Sakkunnig )
Ale Möller  [] ( Sakkunnig )
Peter Oskarson  [] ( Sakkunnig )
Rani Sukhia  [] ( Sakkunnig )
Ana L. Valdés  [] ( Sakkunnig )
Björn Westeson  [] ( Sekreterare )
Mariela Du Rietz  [] ( Bitr. sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:118 Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2000:15

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman