Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2000:14 Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2000:14 Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik ( 162 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa (S 1998:09) [ Avslutad 2002 ]

Kommittén om nya former för stöd åt hemlösa (S 1998:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:108.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:14 Adressat okänd. Om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället
Medverkande :
Ordförande : Widar Andersson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1999-01-01
Ledamot : Kristina Axén Olin, fr.o.m. 1999-03-08
Ledamot : Erling Bager, fr.o.m. 1999-03-08
Ledamot : Cinnika Beiming, fr.o.m. 1999-03-08
Ledamot : Annica Dominius, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Anki Elkén, fr.o.m. 2001-02-01
Ledamot : Lasse Flygare, fr.o.m. 2001-10-01
Ledamot : Hardy Hedman, fr.o.m. 1999-03-08
Ledamot : Thomas Julin, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2001-09-30
Ledamot : Sten Lundström, fr.o.m. 1999-03-08
Sakkunnig : Tomas Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-09
Sakkunnig : Annika Mansnérus, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-10
Sakkunnig : Per-Erik Rinsell, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-04-01
Sakkunnig : Kenneth Sjöstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-11-03
Expert : Kaj Forsberg, samhällspedagog, fr.o.m. 1999-04-01
Expert : Stina Holmberg, projektchef, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kaj Kadar, kriminalvårdsinspektör, fr.o.m. 1999-04-01
Expert : Leif Klingensjö, utredningssekreterare, fr.o.m. 1999-04-01
Expert : Margareta Liljeqvist, utredare, fr.o.m. 1999-04-01
Expert : Claes-Göran Stefansson, fr.o.m. 2000-10-01
Sekreterare : Ann-Christin Martens, fr.o.m. 1999-01-25 t.o.m. 1999-09-30
Sekreterare : Weddig Runquist, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2001-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 22 st. ♀ 8 ♂ 14 )

Widar Andersson  [] ( Ordförande )
Kristina Axén Olin  [] ( Ledamot )
Erling Bager  [] ( Ledamot )
Cinnika Beiming  [] ( Ledamot )
Annica Dominius  [] ( Ledamot )
Lasse Flygare  [] ( Ledamot )
Hardy Hedman  [] ( Ledamot )
Thomas Julin  [] ( Ledamot )
Sten Lundström  [] ( Ledamot )
Tomas Karlsson  [] ( Sakkunnig )
Annika Mansnérus  [] ( Sakkunnig )
Per-Erik Rinsell  [] ( Sakkunnig )
Kenneth Sjöstrand  [] ( Sakkunnig )
Kaj Forsberg  [] ( Expert )
Stina Holmberg  [] ( Expert )
Kaj Kadar  [] ( Expert )
Leif Klingensjö  [] ( Expert )
Margareta Liljeqvist  [] ( Expert )
Claes-Göran Stefansson  [] ( Expert )
Ann-Christin Martens  [] ( Sekreterare )
Weddig Runquist  [] ( Sekreterare )
Anki Elken  [] ( Ledamot )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:108 Nya former för stöd åt hemlösa

Omslaget till SOU 2000:14

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2000:14 Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2000:14?

Vilka medverkade till SOU 2000:14?

Widar Andersson, Kristina Axén Olin, Erling Bager, Cinnika Beiming, Annica Dominius, Lasse Flygare, Hardy Hedman, Thomas Julin, Sten Lundström, Tomas Karlsson, Annika Mansnérus, Per-Erik Rinsell, Kenneth Sjöstrand, Kaj Forsberg, Stina Holmberg, Kaj Kadar, Leif Klingensjö, Margareta Liljeqvist, Claes-Göran Stefansson, Ann-Christin Martens, Weddig Runquist och Anki Elken var med när betänkandet SOU 2000:14 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2000:14?

Betänkandet SOU 2000:14 är på 162 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman