Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden ( 724 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén om Ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (UD 1997:04), NIPU [ Avslutad 1999 ]

Kommittén om Ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (UD 1997:04), NIPU
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-01-30
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:20.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:67 Återkallelse av uppehållstillstånd.
SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden
Medverkande :
Ordförande : Siv Helmer, f.d. kanslichef, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-02-28
Ledamot : Magda Ayoub, tolk /kd, fr.o.m. 1997-08-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Maud Björnemalm, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Sigrid Bolkéus, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Erik Arthur Egervärn, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Gustaf von Essen, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Sten De Geer, advokat /v, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Lena Isaksson, advokat /fp, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Helena Karlén, verkst. ledamot /kd, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1997-08-11
Ledamot : Ragnhild Pohanka, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Johan Fischerström, generaldirektör, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Lena Häll Eriksson, generaldirektör, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Lars Magnuson, rättschef, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Håkan Sandesjö, bitr. generaldirektör, fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Gertrud Berglund, språkexpert, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Stefan Carp, polisintendent, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Ann-Jeanette Eriksson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1997-11-09
Expert : Gunnar Hermanson, departementsråd, fr.o.m. 1998-10-16 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Eva Nordqvist, kansliråd, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Anders Norin, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-11-10 t.o.m. 1998-10-15
Expert : Eva Norström, ordförande, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Lars Påhlsson, kansliråd, fr.o.m. 1998-03-26 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Per Stadig, advokat, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Eva Ulfvebrand, jur.kand., fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Ulf Wallentheim, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-26 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Margareta Landerholm, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Bengt Ranland, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-20 t.o.m. 1999-03-31
Bitr. sekreterare : Kerstin Sjeldrup, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1999-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 28 st. ♀ 15 ♂ 13 )

Siv Helmer  [] ( Ordförande )
Magda Ayoub  [] ( Ledamot )
Maud Björnemalm  [] ( Ledamot )
Sigrid Bolkéus  [] ( Ledamot )
Erik Arthur Egervärn  [] ( Ledamot )
Gustaf von Essen  [] ( Ledamot )
Sten De Geer  [] ( Ledamot )
Lena Isaksson  [] ( Ledamot )
Helena Karlén  [] ( Ledamot )
Ragnhild Pohanka  [] ( Ledamot )
Johan Fischerström  [] ( Sakkunnig )
Lena Häll Eriksson  [] ( Sakkunnig )
Lars Magnuson  [] ( Sakkunnig )
Håkan Sandesjö  [] ( Sakkunnig )
Gertrud Berglund  [] ( Expert )
Stefan Carp  [] ( Expert )
Ann-Jeanette Eriksson  [] ( Expert )
Gunnar Hermanson  [] ( Expert )
Eva Nordqvist  [] ( Expert )
Anders Norin  [] ( Expert )
Eva Norström  [] ( Expert )
Lars Påhlsson  [] ( Expert )
Per Stadig  [] ( Expert )
Eva Ulfvebrand  [] ( Expert )
Ulf Wallentheim  [] ( Expert )
Margareta Landerholm  [] ( Sekreterare )
Bengt Ranland  [] ( Sekreterare )
Kerstin Sjeldrup  [] ( Bitr. sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:67 Återkallelse av uppehållstillstånd [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1999:16

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden

Vilka medverkade till SOU 1999:16?

Siv Helmer, Magda Ayoub, Maud Björnemalm, Sigrid Bolkéus, Erik Arthur Egervärn, Gustaf von Essen, Sten De Geer, Lena Isaksson, Helena Karlén, Ragnhild Pohanka, Johan Fischerström, Lena Häll Eriksson, Lars Magnuson, Håkan Sandesjö, Gertrud Berglund, Stefan Carp, Ann-Jeanette Eriksson, Gunnar Hermanson, Eva Nordqvist, Anders Norin, Eva Norström, Lars Påhlsson, Per Stadig, Eva Ulfvebrand, Ulf Wallentheim, Margareta Landerholm, Bengt Ranland och Kerstin Sjeldrup var med när betänkandet SOU 1999:16 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1999:16?

Betänkandet SOU 1999:16 är på 724 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman