Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1997:8 Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1997:8 Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa ( 166 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: Undefined array key "totaltantalsid" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 479

Betänkande av utredningen :

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06) [ Avslutad 1998 ]

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1995:75.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:8 Röster om barns psykiska hälsa
SOU 1998:31 Det gäller livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem + Bilaga. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Claes Sundelin, överläkare, fr.o.m. 1995-10-23
Ledamot : Sven-Olof Edvinsson, överläkare, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Lars Jacobsson, professor, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Margareta Nordenvall-Eckersten, led. av riksdagen/m, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-09-21
Ledamot : MonaLisa Norrman, socionom, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Christina Pettersson, led. av riksdagen/s, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Marietta de, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Hans Toll, landstingsråd, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Anders Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-08-03
Sakkunnig : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-03-06
Sakkunnig : Ulla Bystedt, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01
Sakkunnig : Lena Holmqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Ingela Håkansson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-01-31
Sakkunnig : Helena Jakobsson, utredare, fr.o.m. 1997-03-01
Sakkunnig : Anna Jakobsson, utredare, fr.o.m. 1996-08-16 t.o.m. 1997-02-28
Sakkunnig : Anette Larsson, utredare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-15
Sakkunnig : Elisabeth Norrby, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-03-05
Sakkunnig : Svante Pettersson, utredare, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Per Erik Rinsell, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-04
Sakkunnig : Anita Sundin, sekreterare, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Per Swartling, direktör, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Maud Ajax, socionom, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Olav Bengtsson, barnpsykiatriker, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Martin Börjesson, utredningschef, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Eivor Carlsson, undervisningsråd, fr.o.m. 1996-07-01
Expert : Christina Eriksson, psykolog, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Göran Johansson, socialdirektör, fr.o.m. 1996-10-03
Expert : Bo Hillman, revisionsdirektör, fr.o.m. 1996-11-18
Expert : Lisbeth Rudemo, undervisningsråd, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-06-30
Huvudsekreterare : Gun-Marie Pettersson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Maria Enggren, förste revisor, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1998-02-15
Sekreterare : Ann-Charlotte Smedler, universitetslektor, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1998-03-08
Sekreterare : Inger Widén, informationschef, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-06-30
Magnus Danielsson, fr.o.m. 1997-10-06 t.o.m. 1998-02-28
Tarja Saarinen, fr.o.m. 1997-08-11 t.o.m. 1998-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 35 st. ♀ 22 ♂ 13 )

Claes Sundelin  [] ( Ordförande )
Sven-Olof Edvinsson  [] ( Ledamot )
Lars Jacobsson  [] ( Ledamot )
Christina Pettersson  [] ( Ledamot )
Hans Toll  [] ( Ledamot )
Anders Andersson  [] ( Sakkunnig )
Agneta Björklund  [] ( Sakkunnig )
Ulla Bystedt  [] ( Sakkunnig )
Lena Holmqvist  [] ( Sakkunnig )
Ingela Håkansson  [] ( Sakkunnig )
Helena Jakobsson  [] ( Sakkunnig )
Anna Jakobsson  [] ( Sakkunnig )
Anette Larsson  [] ( Sakkunnig )
Elisabeth Norrby  [] ( Sakkunnig )
Svante Pettersson  [] ( Sakkunnig )
Anita Sundin  [] ( Sakkunnig )
Per Swartling  [] ( Sakkunnig )
Maud Ajax  [] ( Expert )
Olav Bengtsson  [] ( Expert )
Eivor Carlsson  [] ( Expert )
Christina Eriksson  [] ( Expert )
Göran Johansson  [] ( Expert )
Bo Hillman  [] ( Expert )
Lisbeth Rudemo  [] ( Expert )
Gun-Marie Pettersson  [] ( Huvudsekreterare )
Maria Enggren  [] ( Sekreterare )
Ann-Charlotte Smedler  [] ( Sekreterare )
Inger Widén  [] ( Sekreterare )
Mona Lisa Norrman  [] ( Ledamot )
Marietta de Pourbaix-Lundin  [] ( Ledamot )
Per-Erik Rinsell  [] ( Sakkunnig )
Martin Börjeson  [] ( Expert )
Omslaget till SOU 1997:8

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1997:8 Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1997:8?

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06) lämnade betänkandet SOU 1997:8.

Vilka medverkade till SOU 1997:8?

Claes Sundelin, Sven-Olof Edvinsson, Lars Jacobsson, Margareta Nordenvall-Eckersten, Christina Pettersson, Hans Toll, Anders Andersson, Agneta Björklund, Ulla Bystedt, Lena Holmqvist, Ingela Håkansson, Helena Jakobsson, Anna Jakobsson, Anette Larsson, Elisabeth Norrby, Svante Pettersson, Anita Sundin, Per Swartling, Maud Ajax, Olav Bengtsson, Eivor Carlsson, Christina Eriksson, Göran Johansson, Bo Hillman, Lisbeth Rudemo, Gun-Marie Pettersson, Maria Enggren, Ann-Charlotte Smedler, Inger Widén, Magnus Danielsson, Tarja Saarinen, Mona Lisa Norrman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Per-Erik Rinsell och Martin Börjeson var med när betänkandet SOU 1997:8 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1997:8?

Betänkandet SOU 1997:8 är på 0 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman