Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1995:17 Homosexuell prostitution – en kunskapsinventering

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1995:17 Homosexuell prostitution – en kunskapsinventering ( 82 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

1993 års prostitutionsutredning (S 1993:03) [ Avslutad 1995 ]

1993 års prostitutionsutredning (S 1993:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:31.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:15 Könshandeln
SOU 1995:16 Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige
SOU 1995:17 Homosexuell prostitution Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Inga-Britt Törnell, justitieråd
Sakkunnig : Eva Ernstsson, rådman
Sakkunnig : Ragnar Götestam, direktör
Sakkunnig : Lennart Jonasson, sektionschef
Sakkunnig : Gert Knutsson, departementssekreterare
Sakkunnig : Mats Vangstad, byråchef
Expert : Birgitta Ekström, föreståndare
Expert : Lennart Kellerman, kriminalinspektör
Expert : Madeleine Leijonhufvud, professor
Expert : Peter Martens, docent
Expert : Cecilia Modig, pressekreterare
Expert : Sven-Axel Månsson, professor
Expert : Elisabeth Pettersson, socialsekreterare
Sekreterare : Lii Orlov-Lempert, revisionssekreterare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 14 st. ♀ 7 ♂ 7 )

Eva Ernstsson  [] ( Sakkunnig )
Ragnar Götestam  [] ( Sakkunnig )
Lennart Jonasson  [] ( Sakkunnig )
Gert Knutsson  [] ( Sakkunnig )
Mats Vangstad  [] ( Sakkunnig )
Birgitta Ekström  [] ( Expert )
Lennart Kellerman  [] ( Expert )
Madeleine Leijonhufvud  [] ( Expert )
Peter Martens  [] ( Expert )
Cecilia Modig  [] ( Expert )
Sven-Axel Månsson  [] ( Expert )
Elisabeth Pettersson  [] ( Expert )
Lii Orlov-Lempert  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:31 Utredning om prostitutionen i Sverige

Andra betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:15 Könshandeln [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:16 Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige – en dokumentation och utvärdering [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1995:17

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1995:17 Homosexuell prostitution – en kunskapsinventering

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1995:17?

1993 års prostitutionsutredning (S 1993:03) lämnade betänkandet SOU 1995:17.

Vilka medverkade till SOU 1995:17?

Inga-Britt Törnell, Eva Ernstsson, Ragnar Götestam, Lennart Jonasson, Gert Knutsson, Mats Vangstad, Birgitta Ekström, Lennart Kellerman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Martens, Cecilia Modig, Sven-Axel Månsson, Elisabeth Pettersson och Lii Orlov-Lempert var med när betänkandet SOU 1995:17 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1995:17?

Betänkandet SOU 1995:17 är på 82 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman