Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1994:36 Miljö och fysisk planering

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1994:36 Miljö och fysisk planering ( 544 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen (M 1992:03) om översyn av plan- och bygglagen, m.m. [ Avslutad 1996 ]

Utredningen (M 1992:03) om översyn av plan- och bygglagen, m.m.
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1992:104, dir. 1993:122 och dir. 1994:65, dir. 1995:90
Utredningen har avgett :
SOU 1993:94 Anpassad kontroll av byggandet.
SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering
SOU 1994:134 Överprövning och beslut i plan- och byggärenden
SOU 1996:52 Precisering av handelsändamålet i detaljplan
SOU 1996:168 Översyn av PBL och va-lagen - slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Sune Andersson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-07-01
Bengt-Olof Käck, överlantmätare, t.o.m. 1995-04-17
Sakkunnig : Bertil Adolfsson, civilingenjör, fr.o.m. 1995-11-08
Sakkunnig : Björn Andersson, förbundsjurist, fr.o.m. 1994-04-05 t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Bert Andersson, bitr. överlantmätare, fr.o.m. 1995-11-08
Sakkunnig : Fredrik Bonde, chefsjurist, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Bo Eliasson, tekn.dir., fr.o.m. 1994-04-05 t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Carl-Johan Engström, avdelningschef, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Rolf A. Karlsson, sektionschef, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Kerstin Kåks, departementsråd
Sakkunnig : Kerstin Kärnekull, arkitekt, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Elisabeth Martin, arkitekt, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Thomas Miller, utvecklingschef, t.o.m. 1995-11-07
Sakkunnig : Fredrik von, avdelningschef, fr.o.m. 1995-11-08
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Britta Ahnmé-Kågerman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-11-08 t.o.m. 1996-08-31
Expert : Susanne Arnborg, samhällsbyggnadschef, t.o.m. 1995-11-05
Expert : Lars Bergrund, byråchef, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Eivor Bucht, t.f. professor
Expert : Nils Cederstierna, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-01
Expert : Ivar Eklöf, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Bo Eliasson, teknisk direktör, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Percy Gustafsson, länsjurist, fr.o.m. 1994-04-05 t.o.m. 1995-11-07
Expert : Anders Hillgren, länsantikvarie, fr.o.m. 1993-11-16 t.o.m. 1994-04-04
Expert : Cecilia Jensfelt, arkitekt, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Tommy Johnson, civilingenjör, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Bodil Jönsson, fil.doktor, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Tomas Kalbro, bitr. professor, fr.o.m. 1996-05-30
Expert : Henrik Lagergren, hovrättsassessor, fr.o.m. 1993-11-16 t.o.m. 1995-11-07
Expert : Hans Ling, kansliråd, t.o.m. 1995-11-05
Expert : Torsten Lundberg, länsarkitekt, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Birgitta Magnusson, departementssekreterare, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Lars Magnusson, fastighetsekonom, t.o.m. 1995-11-05
Expert : Per-Magnus Nilsson, landskapsarkitekt, t.o.m. 1995-11-05
Expert : Bengt Nordqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Louise Nyström, tekn.dr., t.o.m. 1994-04-04
Expert : Anna Peters, byrådirektör, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Michael Porath, landskapsarkitekt, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Peter Rosén, chefsjurist, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Micaela Schulman, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-11-08
Expert : Magnus Svantesson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1994-04-05 t.o.m. 1995-11-05
Expert : Jan Terstad, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-04-04
Expert : Keith Wijkander, överantikvarie, t.o.m. 1995-11-05
Expert : Kerstin Åswald, bitr. miljövårdsdirektör, t.o.m. 1994-04-04
Huvudsekreterare : Peter Rosén, chefsjurist, t.o.m. 1995-11-05
Sekreterare : Stig Hagelstam, jur.kand., t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Henrik Lagergren, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-11-15
Sekreterare : Eije Sjödin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-06-10 t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Cecilia Undén, civilingenjör, fr.o.m. 1995-11-07 t.o.m. 1996-08-15
Lisbeth Carlsson, t.o.m. 1994-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 46 st. ♀ 16 ♂ 30 )

Bertil Adolfsson  [] ( Sakkunnig )
Björn Andersson  [] ( Sakkunnig )
Bert Andersson  [] ( Sakkunnig )
Fredrik Bonde  [] ( Sakkunnig )
Bo Eliasson  [] ( Expert )
Carl-Johan Engström  [] ( Sakkunnig )
Rolf A. Karlsson  [] ( Sakkunnig )
Kerstin Kåks  [] ( Sakkunnig )
Kerstin Kärnekull  [] ( Sakkunnig )
Elisabeth Martin  [] ( Sakkunnig )
Thomas Miller  [] ( Sakkunnig )
Erna Zelmin-Åberg  [] ( Sakkunnig )
Britta Ahnmé-Kågerman  [] ( Expert )
Susanne Arnborg  [] ( Expert )
Eivor Bucht  [] ( Expert )
Nils Cederstierna  [] ( Expert )
Ivar Eklöf  [] ( Expert )
Percy Gustafsson  [] ( Expert )
Anders Hillgren  [] ( Expert )
Cecilia Jensfelt  [] ( Expert )
Tommy Johnson  [] ( Expert )
Bodil Jönsson  [] ( Expert )
Henrik Lagergren  [] ( Sekreterare )
Hans Ling  [] ( Expert )
Torsten Lundberg  [] ( Expert )
Birgitta Magnusson  [] ( Expert )
Lars Magnusson  [] ( Expert )
Per-Magnus Nilsson  [] ( Expert )
Bengt Nordqvist  [] ( Expert )
Louise Nyström  [] ( Expert )
Anna Peters  [] ( Expert )
Michael Porath  [] ( Expert )
Peter Rosén  [] ( Huvudsekreterare )
Micaela Schulman  [] ( Expert )
Magnus Svantesson  [] ( Expert )
Jan Terstad  [] ( Expert )
Keith Wijkander  [] ( Expert )
Kerstin Åswald  [] ( Expert )
Stig Hagelstam  [] ( Sekreterare )
Eije Sjödin  [] ( Sekreterare )
Cecilia Undén  [] ( Sekreterare )
Lars Berggrund  [] ( Expert )
Thomas Kalbro  [] ( Expert )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Andra betänkanden av utredningen ( 4 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1994:36

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1994:36?

Vilka medverkade till SOU 1994:36?

Sune Andersson, Bengt-Olof Käck, Bertil Adolfsson, Björn Andersson, Bert Andersson, Fredrik Bonde, Bo Eliasson, Carl-Johan Engström, Rolf A. Karlsson, Kerstin Kåks, Kerstin Kärnekull, Elisabeth Martin, Thomas Miller, Erna Zelmin-Åberg, Britta Ahnmé-Kågerman, Susanne Arnborg, Eivor Bucht, Nils Cederstierna, Ivar Eklöf, Percy Gustafsson, Anders Hillgren, Cecilia Jensfelt, Tommy Johnson, Bodil Jönsson, Henrik Lagergren, Hans Ling, Torsten Lundberg, Birgitta Magnusson, Lars Magnusson, Per-Magnus Nilsson, Bengt Nordqvist, Louise Nyström, Anna Peters, Michael Porath, Peter Rosén, Micaela Schulman, Magnus Svantesson, Jan Terstad, Keith Wijkander, Kerstin Åswald, Stig Hagelstam, Eije Sjödin, Cecilia Undén, Lisbeth Carlsson, Lars Berggrund och Thomas Kalbro var med när betänkandet SOU 1994:36 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1994:36?

Betänkandet SOU 1994:36 är på 544 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman