Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter ( 154 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Kommittén (Fi 1992:03) med uppdrag att se över förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m. [ Avslutad 1993 ]

Kommittén (Fi 1992:03) med uppdrag att se över förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m.


Beteckning : Fi 1992:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:10.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Gustafsson, Åke
Ledamot : Ahlenius, Inga-Britt
Ledamot : Erngren, Birgit
Ledamot : Gunnarsson, Gösta
Ledamot : Hagård, Birger
Ledamot : Rydh, Jan
Ledamot : Valinder, Torbjörn
Sakkunnig : Bergman, Staffan
Sakkunnig : Wiklund, Lilian
Sakkunnig : Virdesten, Per
Expert : Staaf, Catharina
Expert : Lindström, Gunhild
Sekreterare : Bjar, Elisabeth
Sekreterare : Österberg, Gunnar

Rapporter

SOU 1993:58Effektivare ledning i statliga
myndigheter.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 )

Åke Gustafsson  [] ( Ordförande )
Inga-Britt Ahlenius  [] ( Ledamot )
Birgit Erngren  [] ( Ledamot )
Gösta Gunnarsson  [] ( Ledamot )
Birger Hagård  [] ( Ledamot )
Jan Rydh  [] ( Ledamot )
Torbjörn Valinder  [] ( Ledamot )
Staffan Bergman  [] ( Sakkunnig )
Lilian Wiklund  [] ( Sakkunnig )
Per Virdesten  [] ( Sakkunnig )
Catharina Staaf  [] ( Expert )
Gunhild Lindström  [] ( Expert )
Elisabeth Bjar  [] ( Sekreterare )
Gunnar Österberg  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 1993:58

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman