Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister ( 146 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen (S 1990:05) om socialförsäkringsregisterlag (SFRL-utredningen) [ Avslutad 1993 ]

Utredningen (S 1990:05) om socialförsäkringsregisterlag (SFRL-utredningen)


Beteckning : S 1990:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1990:59.
Lokal :
012

Sammansättning


Törnell, Inga-Britt
Sakkunnig : Elmhammer, Nils
Sakkunnig : Forsberg, Eva
Sakkunnig : Krook, Inger
Sakkunnig : Laan, Karin
Sakkunnig : Lindgren, Leif
Sakkunnig : Malker, Hans
Sakkunnig : Nordlund, Jan
Sakkunnig : Rosén, Björn
Sakkunnig : Rydén, Inger t.o.m. 1993-03-31
Sakkunnig : Svensson, Hans
Sakkunnig : Wennström, Gunnar
Sekreterare : Eklund, Olof t.o.m. 1993-03-31
Sekreterare : von, Lia t.o.m. 1993-03-31
Sekreterare : Åkesson, Ingvar t.o.m. 1993-03-31

Rapporter

SOU 1991:9Lokala sjukförsäkringsregister.
Utredningen har avgett
SOU 1993:11Socialförsäkringsregister.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 15 st. ♀ 6 ♂ 9 )

Nils Elmhammer  [] ( Sakkunnig )
Eva Forsberg  [] ( Sakkunnig )
Inger Krook  [] ( Sakkunnig )
Karin Laan  [] ( Sakkunnig )
Leif Lindgren  [] ( Sakkunnig )
Hans Malker  [] ( Sakkunnig )
Jan Nordlund  [] ( Sakkunnig )
Björn Rosén  [] ( Sakkunnig )
Inger Rydén  [] ( Sakkunnig )
Hans Svensson  [] ( Sakkunnig )
Gunnar Wennström  [] ( Sakkunnig )
Olof Eklund  [] ( Sekreterare )
Lia von Sivers  [] ( Sekreterare )
Ingvar Åkesson  [] ( Sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:11 Socialförsäkringsregister [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1991:9

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman