Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1990:74 Skuldsaneringslag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1990:74 Skuldsaneringslag ( 422 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Insolvensutredningen (Ju 1988:02) [ Avslutad 1993 ]

Insolvensutredningen (Ju 1988:02)


Beteckning : Ju 1988:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1988:52, dir. 1990:74 och dir 1991:93.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 57 94 (sekreteraren)
012345678910111213

Sammansättning


Hellners, Trygve t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Engström, Bo t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Holm, E O t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Jäderqvist, Bertil t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Lennander, Gertrud t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Ljung, Bengta t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Lundberg, Per-Ivan t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Wilhelmsson, Arne t.o.m. 1992-12-02
Sakkunnig : Åbjörnsson, Rolf t.o.m. 1992-12-02
Expert : Lavén, Håkan t.o.m. 1992-12-02
Expert : Tikkanen-Kihlgren, Tuula t.o.m. 1992-12-02
Expert : Walterson, Frank t.o.m. 1992-12-02
Sekreterare : Larsson, Ralf G. t.o.m. 1992-11-30
Norling, Ylva t.o.m. 1992-12-31

Rapporter

SOU 1990:74Skuldsanering.
SOU 1992:113Lag om företagsrekonstruktion.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 14 st. ♀ 4 ♂ 10 )

Bo Engström  [] ( Sakkunnig )
Ernst Olav Holm  [] ( Sakkunnig )
Bertil Jäderqvist  [] ( Sakkunnig )
Gertrud Lennander  [] ( Sakkunnig )
Bengta Ljung  [] ( Sakkunnig )
Per-Ivan Lundberg  [] ( Sakkunnig )
Arne Wilhelmsson  [] ( Sakkunnig )
Håkan Lavén  [] ( Expert )
Tuula Tikkanen-Kihlgren  [] ( Expert )
Frank Walterson  [] ( Expert )
Ralf G. Larsson  [] ( Sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1990:74

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman