Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1989:83 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken – Energi och trafik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1989:83 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken – Energi och trafik ( 616 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för ( 2 st. propositioner ) :

Omslaget till propositionen
Prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till propositionen
Prop. 1989/90:141 om vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 1989:83

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman