Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2013/14:380 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2013/14:380 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse 2013/14:380

Riksdagsskrivelse 2013/14:380

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU27 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Omslaget till rskr. 2013/14:380

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman