Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2012/13:106 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2012/13:106 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse 2012/13:106

Riksdagsskrivelse 2012/13:106

Regeringen

Kulturdepartementet

1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1

Riksdagsskrivelse 2012/13:107 till Socialdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:108 till Utbildningsdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:109 till Miljödepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:110 till Finansdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:111 till Justitiedepartementet

Omslaget till rskr. 2012/13:106

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman