Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2011/12:88 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2011/12:88 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Berört utskottsbetänkande :

Omslaget till förarbetetBet. 2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:88

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Omslaget till rskr. 2011/12:88

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman