Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:208 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:208 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:208

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Omslaget till rskr. 2009/10:208

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman