Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:17 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:17 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:17

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU5 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 oktober 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Omslaget till rskr. 2009/10:17

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman