Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2008/09:225 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2008/09:225 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:225

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU32 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2009

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Omslaget till rskr. 2008/09:225

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman