Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2008/09:184 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2008/09:184 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:184

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU20 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 mars 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Omslaget till rskr. 2008/09:184

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman