Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ( Justitiedepartementet; 77 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen ledde till följande författningsändring :

Lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
» Läs lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2016/17:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/171:146

Alla förarbeten till lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter och ändringar i lagen

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2019:974
Rubrik: Lag (2019:974) om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 2016/17:31

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Vilket utskottsbetänkande från riksdagen behandlar prop. 2016/17:31?

Vilket utredningsbetänkande grundades prop. 2016/17:31 på?

Vilka författningsändringar ledde prop. 2016/17:31 till?

Hur många sidor har prop. 2016/17:31?

Propositionen prop. 2016/17:31 är på 77 sidor.

Vilket departement ansvarade för prop. 2016/17:31?

Justitiedepartementet ansvarade för prop. 2016/17:31.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman