Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2011/12:51 Några begravningsfrågor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2011/12:51 Några begravningsfrågor ( Socialdepartementet; 106 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 4 st. ):

Lagen (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
» Läs begravningslagen (1990:1144)
Förarbeten : prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:159 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till begravningslagen (1990:1144) och ändringar i lagen

Begravningslag (1990:1144)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:496
Rubrik: Lag (1991:496) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 4 kap 1, 2, 3, 4 §§; nuvarande 4 kap 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 4 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 4 kap 6, 7, 8 §§; ändr. 2 kap 3 §, nya 4 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 5 kap 2, 3, 9, 10, 13 §§, 9 kap 6 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:873
Rubrik: Lag (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:873
Ändring, SFS 1995:834
Rubrik: Lag (1995:834) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1718
Rubrik: Lag (1995:1718) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:996
Rubrik: Lag (1997:996) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:306
Rubrik: Lag (1999:306) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 9 kap betecknas 11 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 20 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 6, 7 §§; nya 2 kap 2 a §, 9, 10 kap, 11 kap 10 §, rubr. närmast före 11 kap 10 §
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:943
Rubrik: Lag (1999:943) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 § betecknas 8 kap 5 §, rubr. närmast före 8 kap 3 § sätts närmast före 8 kap 5 §; nya 8 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1268
Rubrik: Lag (1999:1268) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1186
Rubrik: Lag (2000:1186) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2000‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:699
Rubrik: Lag (2003:699) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 4, 7 §§, 5 kap 10 §, 9 kap 14 §, 11 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:633
Rubrik: Lag (2006:633) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2008:208
Rubrik: Lag (2008:208) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1339
Rubrik: Lag (2011:1339) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:82
Rubrik: Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:133
Rubrik: Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20, 26 §§, 9 kap. 2, 4, 14 §§, de nya 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap.; nya 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:379
Rubrik: Lag (2013:379) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 9 kap. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:552
Rubrik: Lag (2013:552) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 7 kap. 37 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:753
Rubrik: Lag (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 6, 7 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:560
Rubrik: Lag (2016:560) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 9 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12, 14 §§, 10 kap. 7 §; ny 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:796
Rubrik: Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:867
Rubrik: Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
» Läs lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Förarbeten : prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:159 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet BA
Förarbeten: prop. 1965:43 angående kommunal skatteutjämning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1965:29; rskr 1965:227
Ändring, SFS 1972:142
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1973:437
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1973:1124
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:330
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975:98 om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1976:198
Rubrik: Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 1–3, 5 §§
Ändring, SFS 1976:335
Rubrik: Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:1086
Rubrik: Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:191
Rubrik: Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ny 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:282
Rubrik: Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:1076
Rubrik: Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1979:392
Rubrik: Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU55 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:334
Ändring, SFS 1979:1161
Rubrik: Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1981:557
Rubrik: Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1054
Rubrik: Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 4 a §
Ändring, SFS 1985:534
Rubrik: Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1315
Rubrik: Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:564
Rubrik: Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.9). bet. 1986/87:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1988:190
Rubrik: Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:493
Rubrik: Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.9), bet. 1987/88:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:244
Ändring, SFS 1990:353
Rubrik: Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:511
Rubrik: Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1152
Rubrik: Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑10‑01
Ändring, SFS 1991:1678
Rubrik: Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, §§; ny 3 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1945
Rubrik: Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:341
Rubrik: Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§; ny 3 b §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:652
Rubrik: Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1583
Rubrik: Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§ i 1992:341
Ändring, SFS 1992:1584
Rubrik: Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 § i 1992:652
Ändring, SFS 1994:314
Rubrik: Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:964
Rubrik: Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1519
Rubrik: Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:743
Rubrik: Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:514
Rubrik: Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1257
Rubrik: Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:647
Rubrik: Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:298
Rubrik: Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 3 b §; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1238
Rubrik: Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/1999:124, 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:673
Rubrik: Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:679
Rubrik: Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:888
Rubrik: Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:774
Rubrik: Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1414
Rubrik: Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:343
Rubrik: Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1300
Rubrik: Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:134
Rubrik: Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:377
Rubrik: Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:728
Rubrik: Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:845
Rubrik: Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2023:446
Rubrik: Lag (2023:446) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:446
Rubrik: Lag (2023:446) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
» Läs lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Förarbeten : prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:159 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och ändringar i lagen

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:957
Rubrik: Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 3–10 §§ betecknas 2–9 §§; ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:190
Rubrik: Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2003:726
Rubrik: Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:1394
Rubrik: Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:135
Rubrik: Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2012:136) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
» Läs skatteförfarandelagen (2011:1244)
Förarbeten : prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:159 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till skatteförfarandelagen (2011:1244) och ändringar i lagen

Skatteförfarandelag (2011:1244)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL264/2003 s1, EUTL268/2010 s1, EUTL84/2010 s1, EUTL347/2006 s1, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35, EUTL157/2003 s38, EUTL257/2004 s7
CELEX-nr: 32003R1798 [ pdf ], 32010R0904 [ pdf ], 32010L0024 [ pdf ], 32006L0112 [ pdf ], 32006R1998 [ pdf ], 32007R0875 [ pdf ], 32007R1535 [ pdf ], 32003L0048 [ pdf ], 32004D0587
Ändring, SFS 2011:1289
Rubrik: Lag (2011:1289) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 59 kap. 25 §, rubr. närmast före 59 kap. 25 §; ändr. 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5, 6 §§, 21 kap. 3, 4, 5 §§, 22 kap. 1, 12 §§, 23 kap. 2 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1, 3, 4 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 34 kap. 9, 10 §§, 38 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 59 kap. 1 §, 65 kap. 6, 9 §§, rubr. närmast före 23 kap. 5, §, 31 kap. 33 §, p 1, 22 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 22 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 23 kap. 7 §, 34 kap. 8 a §, rubr. närmast före 22 kap. 16, 17, 22 §§, 34 kap. 8 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1512
Rubrik: Lag (2011:1512) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 27 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1545
Rubrik: Lag (2011:1545) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 46 kap. 4 §, rubr. närmast före 46 kap. 4 §
CELEX-nr: 32010L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:136
Rubrik: Lag (2012:136) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 6, 8 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:227
Rubrik: Lag (2012:227) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:343
Rubrik: Lag (2012:343 ) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §, 59 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:387
Rubrik: Lag (2012:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 62 kap. 10 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:682
Rubrik: Lag (2012:682) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 26 kap. 37 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:760
Rubrik: Lag (2012:760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 31 kap. 26 §; ändr. 58 kap. 2 §, p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:835
Rubrik: Lag (2012:835) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 15 kap. 2, 9 §§, 30 kap. 1, 5 §§, 31 kap. 25 §; ny 5 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:847
Rubrik: Lag (2012:847) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 37 kap. 1 §, 41 kap. 1, 4 §§, 43 kap. 1 §, 47 kap. 1 §; nya 37 kap. 11 §, 41 kap. 2 a §, rubr.närmast före 37 kap. 11 §
Ikraft: 2013‑01‑01
CELEX-nr: 32011L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:27
Rubrik: Lag (2013:27) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11 §§
Ikraft: 2013‑04‑01
Ändring, SFS 2013:116
Rubrik: Lag (2013:116) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 67 kap. 26 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:369
Rubrik: Lag (2013:369) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1 §, 26 kap. 31 §, 38 kap. 3 §, 39 kap. 14 §, 41 kap. 3 §, 59 kap. 1, 23 §§. rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 59 kap. 23 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:383
Rubrik: Lag (2013:383) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:384
Rubrik: Lag (2013:384) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:585
Rubrik: Lag (2013:585) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3, 4 §§, 22 kap. 1, 17, 19 §§, 23 kap. 5 §, 34 kap. 9 §, rubr. till 20, 21 kap., rubr. närmast före 22 kap. 17 §, 34 kap. 9 §
Ikraft: 2013‑07‑22 överg.best.
Ändring, SFS 2013:772
Rubrik: Lag (2013:772) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 63 kap. 1, 16 §§, 65 kap. 7 § ; nya 22 kap. 23, 24 §§, 31 kap. 19 a, 19 b §§, 63 kap. 14 a, 14 b, 14 c, 21 a , 22 a, 22 b, 22 c §§, rubr. närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a, 63 kap. 14 a §
Ikraft: 2013‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:967
Rubrik: Lag (2013:967) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1068
Rubrik: Lag (2013:1068) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 26 kap. 33 §, 36 kap. 1, 5 §§, 61 kap. 4 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 3 §; nya 26 kap. 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e §§, 36 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1081
Rubrik: Lag (2013:1081) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, p 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2014‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1107
Rubrik: Lag (2013:1107) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:18
Rubrik: Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2014‑06‑13
Ändring, SFS 2014:288
Rubrik: Lag (2014:288) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:681
Rubrik: Lag (2014:681) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 42 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:943
Rubrik: Lag (2014:943) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1390
Rubrik: Lag (2014:1390) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7 §§, 67 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1471
Rubrik: Lag (2014:1471) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2, 3 §§, 31 kap. 1, 33 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §; nya 22 kap. 25 §, 31 kap. 33 a §, rubr. närmast före 22 kap. 25 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1474
Rubrik: Lag (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 39 kap. 1, 2, 12, 17 §§, 42 kap. 8 §, 50 kap. 3, 4 §§; nya 7 kap. 2 a §, 39 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§, 42 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 11, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:69
Rubrik: Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 34 kap. 3, 10 §§; nya 22 a kap., 23 kap. 3 a §, 34 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 34 kap. 9 a §
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:599
Rubrik: Lag (2015:599) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 14 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:633
Rubrik: Lag (2015:633) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 49 kap. 12 §, rubr. närmast före 49 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 5 §, 46 kap. 14 §, 49 kap. 10, 15 §§, 51 kap. 1 §, 52 kap. 8 §, 59 kap. 11, 17, 19 §§, 66 kap. 3 §, p 16, 18 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 49 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 52 kap. 8 a §, rubr. närmast före 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 a §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:768
Rubrik: Lag (2015:768) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §; ändr. 11 kap. 14 §, 22 kap. 1, 13 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 38 kap. 1 §, 48 kap. 6 §, 50 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:769
Rubrik: Lag (2015:769) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 50 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474
Ändring, SFS 2015:892
Rubrik: Lag (2015:892) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 26 kap. 2, 7, 24, 35 §§, 48 kap. 1 §, 53 kap. 1 §, 61 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:893
Rubrik: Lag (2015:893) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2014:1474
Ändring, SFS 2015:903
Rubrik: Lag (2015:903) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 42 a kap.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:918
Rubrik: Lag (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 a kap. 5 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 4 §, 34 kap. 3, 10 §§, 56 kap. 9 §; nytt 22 b kap., nya 23 kap. 3 b §, 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:925
Rubrik: Förordning (2015:925) om ikraftträdande av lagen (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 56 kap. 9 §
Ändring, SFS 2016:64
Rubrik: Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 34 kap. 9 a, 9 c §§, 38 kap. 1 §; nya 10 kap. 22 §, 23 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap. 22 §
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:286
Rubrik: Lag (2016:286) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:888
Rubrik: Lag (2016:888) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: nuvarande 49 kap. 10 c § betecknas 49 kap. 10 d §; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 1, 2, 11 §§, 34 kap. 10 §, 44 kap. 3 §, 49 kap. 1 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7, 27 §§, 67 kap. 12, 24, 25, 33, 34 §§, rubr. närmast före 63 kap. 7 §, rubr. till avd. V, rubr. närmast före den tidigare 49 kap. 10 c § sätts närmast före den nya 49 kap. 10 d §; nya 13 a kap., 49 a kap., nya 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 b §, 57 kap. 4 §, 63 kap. 7 a §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §, rubr. närmast före 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 52 kap. 8 b §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §
Ikraft: 2016‑10‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1061
Rubrik: Lag (2016:1061) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 67 kap. 8 §; ny 3 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 7 a §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1075
Rubrik: Lag (2016:1075) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 4 §; ny 26 kap. 19 a §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1076
Rubrik: Lag (2016:1076) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1077
Rubrik: Lag (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 65 kap. 12 §, rubr. närmast före 65 kap. 12 §; ändr. 7 kap. 1 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:185
Rubrik: Lag (2017:185) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 38 kap. 1 §, 39 kap. 1, 15, 16 §§; nytt kap 33 a, nya 39 kap. 2 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 39 kap. 15, 16, 16 a, 16 b, 16 d, 16 e, 16 f §§
Ikraft: 2017‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:189
Rubrik: Lag (2017:189) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 22 a kap. 5, 6 §§, 22 b kap. 5, 6 §§, 41 kap. 4 §, 56 kap. 8 §
Ikraft: 2017‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:194
Rubrik: Lag (2017:194) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, ny 39 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 8 a §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:387
Rubrik: Lag (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast före 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast efter 26 kap. 37 §; nuvarande 26 kap. 19 a § betecknas 26 kap. 19 f §; ändr. 7 kap. 1 §, 10 kap. 19 §, 15 kap. 8, 9, 10 §§, 16 kap. 1, 2, 3 §§, 22 kap. 1, 13 §§, 23 kap. 2, 3 §§, 26 kap. 1, 2, 3, 19 §§, 31 kap. 4, 6 §§, 34 kap. 1, 6, 7, 10, 11 §§, 37 kap. 2, 8 §§, 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 §, 66 kap. 27 §, 67 kap. 1 §, rubr. närmast före 34 kap. 10 §, rubr. efter 34 kap. 5 §; nya 26 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 40, 41 §§, 34 kap. 3 a §, rubr. närmast före 26 kap. 40 §, 34 kap. 3 a §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:403
Rubrik: Lag (2017:403) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:404
Rubrik: Lag (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1077
Ändring, SFS 2017:405
Rubrik: Lag (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:387
Ändring, SFS 2017:657
Rubrik: Lag (2017:657) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 14 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:699
Rubrik: Lag (2017:699) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2017:1199
Rubrik: Lag (2017:1199) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 33 e §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1218
Rubrik: Lag (2017:1218) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 5, 7 §§, 12 kap. 3 §, 15 kap. 5, 7 §§, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 23 §, 31 kap. 1 §, 34 kap. 6 §, 37 kap. 10 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, rubr. närmast före 11 kap. 5 §, 15 kap. 5 §, 31 kap. 33, 37 kap. 8 §; nya 22 kap. 26 §, 31 kap. 33 b §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 39 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 26 §, 39 kap. 3 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1219
Rubrik: Lag (2017:1219) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 26 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1224
Rubrik: Lag (2017:1224) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 § i 2016:1077
Ändring, SFS 2017:1226
Rubrik: Lag (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 19 b, 19 d §§, 34 kap. 6 § i 2017:387
Ändring, SFS 2017:1227
Rubrik: Lag (2017:1227) om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:404
Ändring, SFS 2017:1228
Rubrik: Lag (2017:1228) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑04‑01
Ändring, SFS 2017:1229
Rubrik: Lag (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:405
Ändring, SFS 2018:243
Rubrik: Lag (2018:243) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11, 17 §§, rubr. närmast före 39 kap. 11 §, rubr. närmast före 39 kap. 11 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:244
Rubrik: Lag (2018:244) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- övergångsbest. till 2017:387
Ändring, SFS 2018:522
Rubrik: Lag (2018:522) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15, kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:524
Rubrik: Lag (2018:524) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 15 kap. 8, 10 §§, 26 kap. 19 c § i 2017:1244
Ändring, SFS 2018:562
Rubrik: Lag (2018:562) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 49 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:625
Rubrik: Lag (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § i 2017:1226
Ändring, SFS 2018:627
Rubrik: Lag (2018:627) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §; nya 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:701
Rubrik: Lag (2018:701) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §, 64 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:703
Rubrik: Lag (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:1229
Ändring, SFS 2018:733
Rubrik: Lag (2018:733) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 a kap. 10 §, 31 kap. 32 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1146
Rubrik: Lag (2018:1146) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 26 kap. 8 §, 39 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1147
Rubrik: Lag (2018:1147) om ändring i lagen (2017:387) om ändring
Omfattning: ny 14 p ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:387
Ändring, SFS 2018:1150
Rubrik: Lag (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 § i 2018:703
Ändring, SFS 2018:1164
Rubrik: Lag (2018:1164) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1207
Rubrik: Lag (2018:1207) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 58 kap. 2 §; ny 34 kap. 4 a §, rubr. närmast före 34 kap. 4 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1271
Rubrik: Lag (2018:1271) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1385
Rubrik: Lag (2018:1385) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 17 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1890
Rubrik: Lag (2018:1890) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 26 kap. 36 §; ändr. 41 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1892
Rubrik: Lag (2018:1892) om ändring i lagen (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2018:703
Ändring, SFS 2018:1896
Rubrik: Lag (2018:1896) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 29 kap. 1 §, 46 kap. 3 §, 56 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2034
Rubrik: Lag (2018:2034) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5, 6, 7, 8 §§, 22 b kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§, 26 kap. 19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §, rubr. närmast före 63 kap. 7 §; nytt 49 b kap, nya 51 kap. 2 §, 52 kap. 8 c §, rubr. närmast före 52 kap. 8 c §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2037
Rubrik: Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 23 kap. 2 § i 2018:625
Ändring, SFS 2019:129
Rubrik: Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:452
Rubrik: Lag (2019:452) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:455
Rubrik: Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 §, 38 kap. 1 §; nya 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:741
Rubrik: Lag (2019:741) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 9, 10, 12 §§, 24 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:790
Rubrik: Lag (2019:790) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 35 kap. 2 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §; nya 39 kap. 14 a §, rubr. närmast före 39 kap. 14 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:954
Rubrik: Lag (2019:954) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 26 kap. 34 §, 62 kap. 1, 10 §§, 64 kap. 2, 3 §§, 66 kap. 27 §, rubr. närmast före 26 kap. 34 §, 62 kap. 10 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1147
Rubrik: Lag (2019:1147) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 38 kap. 2 §, 63 kap. 1, 8, 14, 17, 21 §§, 65 kap. 7 §; nya 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 d, 17 a §§, rubr. närmast före 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 d §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1275
Rubrik: Lag (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2020:35
Rubrik: Lag (2020:35) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑03‑01
Ändring, SFS 2020:37
Rubrik: Lag (2020:37) om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 § i 2019:1275
Ändring, SFS 2020:437
Rubrik: Lag (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 38 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §; nya 33 b kap., 49 c kap., 52 kap. 8 d §, 66 kap. 24 a §, rubr. närmast före 52 kap. 8 d §, 66 kap. 24 a §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:561
Rubrik: Förordning (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2020:437
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:571
Rubrik: Lag (2020:571) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 22 kap. 23 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:626
Rubrik: Lag (2020:626) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:682
Rubrik: Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. p 7 i krafttr.- och övergångsbest.; ny p i ikrafttr- och övergångsbest. i 2020:561
Förarbeten: Jfr rådets direktiv 2011/16/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2020:858
Rubrik: Lag (2020:858) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 13 a kap. 1 §, 26 kap. 29 §, 33 kap. 1 §, 37 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 51 kap. 1 §, 67 kap. 16, 17 §§; nya 13 a kap. 8 a §, 33 kap. 2 a, 9 b, 10 a §§, 37 kap. 12 §, 44 kap. 3 a §, rubr. närmast före 33 kap. 9 b §
Ikraft: 2020‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:865
Rubrik: Lag (2020:865) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §; ny 31 kap. 33 c §
Ikraft: 2020‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:954
Rubrik: Lag (2020:954) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5, 6 §§, 11 kap. 20 §, 13 kap. 3, 6 §§, 26 kap. 25 §, 33 kap. 1, 2, 10 §§, 36 kap. 2, 4 §§, 38 kap. 2 §, rubr. till 54 kap.; nya 33 kap. 6 a, 6 b §§ , 54 kap. 5 §, rubr. närmast före 33 kap. 6 a §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1062
Rubrik: Lag (2020:1062) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 f §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1070
Rubrik: Lag (2020:1070) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §, 31 kap. 33 §, 56 kap. 9 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2020/21:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Statens budget 2021 Rambeslutet på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. 2020/21:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2020/21:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (65,54 MB; 518 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2020/21:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Statens budget 2021 Rambeslutet på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1162
Rubrik: Lag (2020:1162) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1167
Rubrik: Lag (2020:1167) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:424
Rubrik: Lag (2021:424) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 f §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:431
Rubrik: Lag (2021:431) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:1162
Rubrik: Lag (2021:1162) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 26 §, 26 kap. 19 b §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1165
Rubrik: Lag (2021:1165) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1169
Rubrik: Lag (2021:1169) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 53 kap. 5 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best. <