Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner ( Socialdepartementet; 41 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 4 st. ):

Lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
» Läs lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:17 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner och ändringar i lagen

Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1306
Rubrik: Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1428
Rubrik: Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:665
Rubrik: Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2018:164
Rubrik: Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2009:1054 ) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
» Läs lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Förarbeten : prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:17 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och ändringar i lagen

Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2001:854
Rubrik: Lag (2001:854) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:218
Rubrik: Lag (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ändring, SFS 2002:305
Rubrik: Lag (2002:305) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 7, 18 §§
Ändring, SFS 2002:326
Rubrik: Lag (2002:326) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ändring, SFS 2002:327
Rubrik: Lag (2002:327) om ändring i lagen (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 § i 2002:218
Ändring, SFS 2002:1083
Rubrik: Lag (2002:1083) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 2003:425
Rubrik: Lag (2003:425) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ny p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:100 Ekonomiska vårpropositionen (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:852
Rubrik: Lag (2004:852) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 7, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1248
Rubrik: Lag (2004:1248) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2005:618
Rubrik: Lag (2005:618) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1179
Rubrik: Lag (2005:1179) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:366
Rubrik: Lag (2006:366) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 21 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:980
Rubrik: Lag (2006:980) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1472
Rubrik: Lag (2006:1472) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1491
Rubrik: Lag (2006:1491) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1526
Rubrik: Lag (2006:1526) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1541
Rubrik: Lag (2006:1541) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:113
Rubrik: Lag (2007:113) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 21, 27 §§
Ikraft: 2007‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:211
Rubrik: Lag (2007:211) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:653
Rubrik: Lag (2007:653) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1407
Rubrik: Lag (2007:1407) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:312
Rubrik: Lag (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:867
Rubrik: Lag (2008:867) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1427
Rubrik: Lag (2008:1427) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:198
Rubrik: Lag (2009:198) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1006
Rubrik: Lag (2009:1006) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 22, 26, 29, 30, 31, 32 §§; nya 1 a, 21 a, 21 b, 34 §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1054
Rubrik: Lag (2009:1054 ) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16, 27 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1486
Rubrik: Lag (2009:1486) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 14, 20 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:206
Rubrik: Lag (2010:206) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2009:1055) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
» Läs lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Förarbeten : prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:17 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1993:737) om bostadsbidrag och ändringar i lagen

Lag (1993:737) om bostadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1994:313
Rubrik: Lag (1994:313) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:315
Rubrik: Lag (1994:315) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:560
Rubrik: Lag (1994:560) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:1569
Rubrik: Lag (1994:1569) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:473
Rubrik: Lag (1995:473) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:441
Rubrik: Lag (1996:441) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28 §§; rubr. närmast före 22 § sätts närmast före 23 §; nya 1 a, 15 a, 17 a, 21 a, 21 b, 29 a §§, rubr. närmast före 4, 9, 21 a, 21 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:BoU11, rskr. 1995/96:229
Ändring, SFS 1996:1035
Rubrik: Lag (1996:1035) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1349
Rubrik: Lag (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:284
Rubrik: Lag (1997:284) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:330
Rubrik: Lag (1997:330) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:563
Rubrik: Lag (1997:563) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:571
Rubrik: Lag (1997:571) om ändring i lagen (1996:1349) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1349
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1134
Rubrik: Lag (1997:1134) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1996:441; ändr. 14 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:78
Ändring, SFS 1998:101
Rubrik: Lag (1998:101) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 27, 29, 30 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1621
Rubrik: Lag (1998:1621) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1998/99:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:60
Ändring, SFS 1998:1762
Rubrik: Lag (1998:1762) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:246
Rubrik: Lag (1999:246) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: upph. 3, 6 p överg.best; ändr. 28 §
Ikraft: 1999‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1999:820
Rubrik: Lag (1999:820) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1278
Rubrik: Lag (1999:1278) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4, 7 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1362
Rubrik: Lag (1999:1362) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 21, 21 a, 22 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 18, bet. 1999/2000:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:72
Ändring, SFS 2001:765
Rubrik: Lag (2001:765) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1112
Rubrik: Lag (2001:1112) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:66
Ändring, SFS 2002:311
Rubrik: Lag (2002:311) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1075
Rubrik: Lag (2002:1075) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:78
Rubrik: Lag (2003:78) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:384
Rubrik: Lag (2003:384) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:1068
Rubrik: Lag (2003:1068) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:477
Rubrik: Lag (2004:477) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 b §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:BoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:239
Ändring, SFS 2004:828
Rubrik: Lag (2004:828) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 9, 18, 19, 20, 20 a, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29 a, 30 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:465
Rubrik: Lag (2005:465) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 3, 12, 14, 15, 29 a §§
Ikraft: 2005‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:BoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:281
Ändring, SFS 2005:615
Rubrik: Lag (2005:615) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1468
Rubrik: Lag (2006:1468) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1524
Rubrik: Lag (2006:1524) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:204
Rubrik: Lag (2007:204) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 22, 28 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1008
Rubrik: Lag (2007:1008) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 21 a, 29 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1400
Rubrik: Lag (2007:1400) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:309
Rubrik: Lag (2008:309) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:259
Rubrik: Lag (2009:259) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:CU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:208 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1055
Rubrik: Lag (2009:1055) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1487
Rubrik: Lag (2009:1487) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:200
Rubrik: Lag (2010:200) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2009:1056) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
» Läs lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Förarbeten : prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:17 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1996:1030) om underhållsstöd och ändringar i lagen

Lag (1996:1030) om underhållsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1350
Rubrik: Lag (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:286
Rubrik: Lag (1997:286) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:1318
Rubrik: Lag (1997:1318) om ändring i lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §, övergångsbest. i 1996:1350
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 12, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:104
Rubrik: Lag (1998:104) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 38 §, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:324
Rubrik: Lag (1998:324) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1770
Rubrik: Lag (1998:1770) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 13, 40 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 12, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:396
Rubrik: Lag (1999:396) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 30 §§
Ikraft: 1999‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:822
Rubrik: Lag (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 1, 3, 37, 43 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1296
Rubrik: Lag (1999:1296) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1407
Rubrik: Lag (1999:1407) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1390
Rubrik: Lag (2000:1390) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 31 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1391
Rubrik: Lag (2000:1391) om ändring i lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 3, 37 §§ i 1999:822 , ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:822
Ändring, SFS 2000:1397
Rubrik: Lag (2000:1397) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2001:1137
Rubrik: Lag (2001:1137) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:204
Rubrik: Lag (2002:204) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:312
Rubrik: Lag (2002:312) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25, 35, 37 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:608
Rubrik: Lag (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003‑02‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:773
Rubrik: Förordning (2002:773) om ikraftträdande av lagen (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:608
Ändring, SFS 2002:1076
Rubrik: Lag (2002:1076) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:478
Rubrik: Lag (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 12, 37, 42 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:829
Rubrik: Lag (2004:829) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 38 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:861
Rubrik: Lag (2004:861) om ändring i lagen (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 12, 42 §§ i 2004:478
Ändring, SFS 2005:448
Rubrik: Lag (2005:448) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:463
Rubrik: Lag (2005:463) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13 a, 14, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 35 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 10 a, 13 b, 28 a, 28 b, 28 c, 31 a §§
Ikraft: 2005‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:616
Rubrik: Lag (2005:616) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1469
Rubrik: Lag (2006:1469) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1525
Rubrik: Lag (2006:1525) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:205
Rubrik: Lag (2007:205) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 15, 20, 41 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1402
Rubrik: Lag (2007:1402) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1245
Rubrik: Lag (2008:1245) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1056
Rubrik: Lag (2009:1056) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1488
Rubrik: Lag (2009:1488) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 2008/09:203

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

Vilket utskottsbetänkande från riksdagen behandlar prop. 2008/09:203?

Hur många sidor har prop. 2008/09:203?

Propositionen prop. 2008/09:203 är på 41 sidor.

Vilket departement ansvarade för prop. 2008/09:203?

Socialdepartementet ansvarade för prop. 2008/09:203.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman