Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform ( Socialdepartementet; 88 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 6 st. ):

Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
» Läs lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag och ändringar i lagen

Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008‑07‑01
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2009:340
Rubrik: Lag (2009:340) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:551
Rubrik: Lag (2009:551) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11, 12 §§; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
CELEX-nr: 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1016
Rubrik: Lag (2009:1016) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:207
Rubrik: Lag (2010:207) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 5, 15 §§
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:871
Rubrik: Lag (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 2, 3, 8, 9, 14 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1300
Rubrik: Lag (2010:1300) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1301
Rubrik: Lag (2010:1301) om ändring i lagen (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 3 § i 2010:871
Ändring, SFS 2010:1323
Rubrik: Lag (2010:1323) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1086
Rubrik: Lag (2011:1086) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2015:757
Rubrik: Lag (2015:757) om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2008:308) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
» Läs lagen (1962:381) om allmän försäkring
Förarbeten : prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1962:381) om allmän försäkring och ändringar i lagen

Lag (1962:381) om allmän försäkring
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1963‑01‑01
Förarbeten: prop. 1962:90 med förslag till lag om allmän försäkring, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; bet. 1962:L2U27 [ pdf|Ikon för riksdagen ]; rskr 1962:250
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1964:146
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 1 §
Ändring, SFS 1964:156
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 16 §, 5 kap 1 §, 9 kap 2, 3 §§, 10 kap 2 §, 16 kap 1, 12 §§, 18 kap 13, 20 §§
Ändring, SFS 1965:144
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 10 kap 2 §, 19 kap 2, 6 §§
Ändring, SFS 1965:752
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §, 18 kap 13 §
Ändring, SFS 1966:236
Omfattning: upph. 14 kap 6 §; ändr. 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 7 §, 12 kap 1 §, 15 kap 3 §
Ändring, SFS 1966:350
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 10–12, 15 §§, 19 kap 1, 2, 4, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Ändring, SFS 1967:206
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 6 §§, 5 kap 1 §, 19 kap 1 §
Ändring, SFS 1967:921
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §, 5 kap 2 §, 17 kap 2 §
Ändring, SFS 1968:239
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 15 kap 2 §, 16 kap 4 §, 18 kap 7, 13, 20 §§
Ändring, SFS 1968:628
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1969:161
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §
Ändring, SFS 1969:203
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §
Ändring, SFS 1969:206
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §, 16 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:650
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 3 §, 19 kap 4 §
Ändring, SFS 1970:141
Omfattning: ändr. 3 kap 2–5, 9, 10 §§, 17 kap 1 §, 19 kap 2, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Ändring, SFS 1970:186
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1–4 §§, 8 kap 1, 4 §§, 9 kap 1 §, 11 kap 2 §, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 18 kap 1, 7, 8l 13, 14, 16, 17, 20 §§; ny 13 kap 4 §
Ändring, SFS 1970:567
Omfattning: ändr. 19 kap 4 §
Ändring, SFS 1971:274
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 14 kap 3 §, 19 kap 6 §
Ändring, SFS 1971:631
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 18 kap 9, 22 §§, 20 kap 13 §
Ändring, SFS 1971:887
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §, 20 kap 2 §
Ändring, SFS 1971:943
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §, 16 kap 6 §, 19 kap 1, 6 §§
Ändring, SFS 1972:84
Omfattning: ändr. 19 kap 10 §
Ändring, SFS 1972:166
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 5, 7, 8 §§, 18 kap 9 §
Ändring, SFS 1972:560
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 19 kap 1 §, 22 kap 1 §
Ändring, SFS 1972:671
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 19 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1972:104 med förslag till ändring i sjukvårdslagstiftningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SoU37, rskr 286
Ändring, SFS 1972:714
Omfattning: ändr. 19 kap 5 §
Ändring, SFS 1973:456
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 5 §§, 18 kap 12, 13 §§
Förarbeten: prop. 1973:45 med förslag om allmänna tandvårdsförsäkring m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:212
Ändring, SFS 1973:465
Omfattning: upph. 3 kap 9 §, 15 kap 2 §; ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 1–6, 10, 11, 16–18 §§, 4 kap 3 §, 7 kap 1 §, 11 kap 2, 3, 6 §§, 13 kap 2 §, 17 kap 1, 4 §§, 18 kap 5 §, 19 kap 1–4, 6, 7 §§, 20 kap 3, 4 §§, 21 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1973:46 angående utformningen av beskattad sjukpenning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:197
Ändring, SFS 1973:473
Omfattning: ändr. 3 kap 12–14 §§, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 3–5 §§, 10 kap 4 §, 16 kap 5§, 20 kap 2 §; nya 3 kap 9 §, 9 kap 6 §
Ändring, SFS 1973:481
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 9 §§, 11 kap 1 §, 19 kap 1, 4 §§
Ändring, SFS 1973:908
Omfattning: ändr. 16 kap 1, 2, 9 §§, 18 kap 20 §, 19 kap 1, 3, 8, 10 §§, rubr. till 3 kap; ny 19 kap 4 a §; omtryck
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1974:87
Omfattning: ändr. 3 kap 13, 14 §§
Ändring, SFS 1974:88
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1973:473
Ändring, SFS 1974:140
Omfattning: ändr. 3 kap 15, 18 §§,16 kap 12 §
Ändring, SFS 1974:145
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:465
Ändring, SFS 1974:244
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:300
Omfattning: ändr. 19 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1974:117 med förslag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:510
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 2 kap 2–7, 9 §§, 3 kap 16 §, 4 kap 5 §, 5 kap 2 §, 9 kap 5, 6 §§, 10 kap 2, 3 §§, 11 kap 2–4 §§, 15 kap 3 §, 16 kap 1, 2 §§, 17 kap 2, 5 §§, 18 kap 1, 3–5, 7, 8, 13, 15, 20, 25 §§, 19 kap 1, 4, 5, 9–11 §§, 20 kap 8, 15, 16 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1974:526
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 6, 7 §§
Förarbeten: prop. 1974:70 med förslag till abortlag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1974:775
Omfattning: upph. 19 kap 6 §; ändr. 19 kap 2, 4, 7, 10 §§
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1974:33, rskr 1974:331
Ändring, SFS 1974:784
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 4 §§, 8 kap 1, 4 §§, 9 kap 1–5 §§, 11 kap 1, 6 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1–3 §§, 16 kap 1, 2, 5 §§, 19 kap 2, 4 a §§, rubr. till 9 kap; ny 15 kap 2 §
Ändring, SFS 1974:790
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ändring, SFS 1974:962
Omfattning: ändr. 18 kap 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 25 §§, 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1974:977
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 7 §§
Förarbeten: prop. 1974:184 angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1974:39, rskr 1974:403
Ändring, SFS 1975:223
Omfattning: ändr. 2 kap 5–7 §§, 3 kap 4 §
Ändring, SFS 1975:316
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 3–4 a, 7 §§
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:127
Ändring, SFS 1975:379
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 4 §, 9 kap 1 §, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 4 §, 15 kap 2 §, 17 kap 4 §; nya 4 kap 6 §, 6 kap 3, 4 §§, 12 kap 3, 4 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1975:718
Omfattning: ändr. 18 kap 28 §
Ändring, SFS 1975:949
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 11 kap 2 §, 19 kap 4, 4 a §§, 20 kap 1 §; ny 19 kap 6 §
Ändring, SFS 1975:1155
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1975/76:44 med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66
Ändring, SFS 1975:1156
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1973:456; ändr. 7–10 p övergångsbest. till 1973:456
Förarbeten: prop. 1975/76:44 med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66
Ändring, SFS 1975:1160
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, 19 kap 1 §
Ändring, SFS 1976:77
Rubrik: Lag (1976:77) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, 19 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:167
Rubrik: Lag (1976:167) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 10 kap 1 §; ny 10 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1975/76:114 om nya regler för barntillägg till folkpension, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:28, rskr 1975/76:216
Ändring, SFS 1976:178
Rubrik: Lag (1976:178) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Förarbeten: LU 1975/76:11, rskr 1975/76:214
Ändring, SFS 1976:215
Rubrik: Lag (1976:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] bil. 7, SfU 1975/76:29, rskr 1975/76:217
Ändring, SFS 1976:278
Rubrik: Lag (1976:278) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:116 med förslag om ändrad administration av bidragsförskott, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1975/76:37, rskr 1975/76:304
Ändring, SFS 1976:279
Rubrik: Lag (1976:279) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 9, 14 §§; ändr. 3 kap 8, 10, 12, 13, 16–18 §§, 4 kap 1–6 §§, 7 kap 3 §, 10 kap 2, 4 §§, 18 kap 7 §, 19 kap 1 §, 20 kap 2, 3 §§, rubr. till 3, 4 kap; nya 2 kap 10–14 §§, 4 kap 7–12 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:133 om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:30, rskr 1975/76:283
Ändring, SFS 1976:622
Rubrik: Lag (1976:622) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:1013
Rubrik: Lag (1976:1013) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 3 §, 11 kap 2, 4 §§, 18 kap 13, 20 §§
Ändring, SFS 1976:1080
Rubrik: Lag (1976:1080) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4 a §
Förarbeten: prop. 1976/77:42 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:11, rskr 1976/77:78
Ändring, SFS 1977:270
Rubrik: Lag (1977:270) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §, 3 kap 13 §, 4 kap 11 §, 11 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, 17 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:368
Rubrik: Lag (1977:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 19 kap 4 §
Ändring, SFS 1977:630
Rubrik: Lag (1977:630) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 4 kap. 11, 12 §§ betecknas 4 kap. 19, 20 §§; ändr. 4 kap. 2, 4, 7–9 §§, nya 4 kap. 19, 20 §§; nya 4 kap. 11–18 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1976/77:117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:296
Ändring, SFS 1978:30
Rubrik: Lag (1978:30) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9–13 §§
Ändring, SFS 1978:216
Rubrik: Lag (1978:216) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 5 §§, 19 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] bil. 8, SfU 1977/78:17, rskr 1977/78:178
Ändring, SFS 1978:256
Rubrik: Lag (1978:256) om ändring i lagen (1977:630) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 5 p övergångsbest. till 1977:630
Förarbeten: prop. 1977/78:104 med förslag om utvidgad rätt till ledighet för vård av barn, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1977/78:24, rskr 1977/78:256
Ändring, SFS 1978:412
Rubrik: Lag (1978:412) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Ändring, SFS 1979:86
Rubrik: Lag (1979:86) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:133
Ändring, SFS 1979:127
Rubrik: Lag (1979:127) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 15 kap 3 §; nuvarande 5 kap 2 § betecknas 5 kap 6 §; ändr. 5 kap 1 §, nya 5 kap 6 §, 9 kap 6 §, 11 kap 1, 2, 4, 6 §§, 13 kap 2, 4 §§, 15 kap 2 §, 16 kap 4–6 §§, 17 kap 1, 4 §§, 18 kap 15 §, 19 kap 2, 3, 5, 9 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 2 §; nya 5 kap 2–5 §§, 15 kap 1 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:75 om vissa pensionsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:164
Ändring, SFS 1979:505
Rubrik: Lag (1979:505) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 15 §§, 17 kap 1 §
Ändring, SFS 1979:644
Rubrik: Lag (1979:644) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 4 kap 13, 16 §§; ändr. 4 kap 1–3, 7–9, 11, 14, 17, 18, 20 §§, 9 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 3 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1978/79:168 om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1978/79:24, rskr 1978/79:386
Ändring, SFS 1979:646
Rubrik: Lag (1979:646) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6 §§
Ändring, SFS 1979:650
Rubrik: Lag (1979:650) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, 19 kap 1 §
Ändring, SFS 1979:1122
Rubrik: Lag (1979:1122) om ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2, 9 p övergångsbest. till 1973:456
Förarbeten: prop. 1979/80:29 om åtgärder för att trygga folktandvårdens utbyggnad, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1125
Rubrik: Lag (1979:1125) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:29 om åtgärder för att trygga folktandvårdens utbyggnad, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1134
Rubrik: Lag (1979:1134) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 7 §§
Ändring, SFS 1979:1164
Rubrik: Lag (1979:1164) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:125
Rubrik: Lag (1980:125) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 11, 14 §§; nya 4 kap 13, 16 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:76 om utbyggnad av föräldraförsäkringen [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1979/80:11, rskr 1979/80:171
Ändring, SFS 1980:195
Rubrik: Lag (1980:195) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 28 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:315
Rubrik: Lag (1980:315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 22 kap; ändr. 3 kap 5, 15 §§, 11 kap 2 §, 18 kap 5 §, 19 kap 1 §, 20 kap 10, 13 §§
Ändring, SFS 1980:623
Rubrik: Lag (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 4 kap 20 §, 10 kap 2, 3 §§, 18 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:SoU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:385
Ändring, SFS 1980:991
Rubrik: Lag (1980:991) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 20 kap 9 a §
Ändring, SFS 1980:992
Rubrik: Lag (1980:992) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1980:623
Ändring, SFS 1980:1036
Rubrik: Lag (1980:1036) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1980:1039
Rubrik: Lag (1980:1039) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 4 a §§
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1981:325
Rubrik: Lag (1981:325) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 1, 3 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] bil. 8, bet. 1980/81:SfU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:247
Ändring, SFS 1981:326
Rubrik: Lag (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 4, 8, 12–14, 16 §§
Ändring, SFS 1981:692
Rubrik: Lag (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 11 kap 7 §, 19 kap 4 a-11 §§; ändr. 3 kap 2, 5, 11 §§, 11 kap 2, 6 §§, 12 kap 2 §, 13 kap 2 §, 15 kap 1 §, 17 kap 1 §, 19 kap 1–4 §§, 20 kap 4, 14 §§
Ändring, SFS 1981:718
Rubrik: Lag (1981:718) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§, 3 kap 4 §
Ändring, SFS 1981:834
Rubrik: Lag (1981:834) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1981:1038
Rubrik: Lag (1981:1038) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §, 20 kap 2 §; ny 11 kap 6 a §
Ändring, SFS 1981:1112
Rubrik: Lag (1981:1112) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 7, 8, 10, 20, 24 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:185 om proportionella val till statliga nämnder m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1161
Rubrik: Lag (1981:1161) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1163
Rubrik: Lag (1981:1163) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, övergångsbest. till 1981:692
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1187
Rubrik: Lag (1981:1187) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ändring, SFS 1981:1188
Rubrik: Lag (1981:1188) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ändring, SFS 1981:1246
Rubrik: Lag (1981:1246) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 18 §; ändr. 16 kap 12 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1981:1247
Rubrik: Lag (1981:1247) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 20 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1981:1248
Rubrik: Lag (1981:1248) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, övergångsbest. till 1980:623
Ändring, SFS 1982:106
Rubrik: Lag (1982:106) om ändring i lagen (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 13 §
Förarbeten: prop. 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:120
Rubrik: Lag (1982:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: 20 kap 10 § betecknas 20 kap 10 a §; ändr. 20 kap 10 a-13 §§; ny 20 kap 10 §; omtryck
Ändring, SFS 1982:231
Rubrik: Lag (1982:231) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 5), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242
Ändring, SFS 1982:317
Rubrik: Lag (1982:317) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 15 §
Förarbeten: bet. 1981/82:SfU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:294
Ändring, SFS 1982:368
Rubrik: Lag (1982:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 9, 10, 11 §§, 4 kap 4, 5, 10, 14 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:144 om ändringar i sjukförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:341
Ändring, SFS 1982:529
Rubrik: Lag (1982:529) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 11 kap 2 §
Ändring, SFS 1982:532
Rubrik: Lag (1982:532) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1981:692
Ändring, SFS 1982:778
Rubrik: Lag (1982:778) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 4, 5 §§, 11 kap 2 §, 20 kap 2 §; ny 9 kap 4 a §
Ändring, SFS 1982:1231
Rubrik: Lag (1982:1231) om ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ändring, SFS 1982:1233
Rubrik: Lag (1982:1233) om ändring i lagen (1982:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 1982:368 såvitt avser 3 kap 4 § första stycket, 9, 10, 11 §§, 4 kap 4, 5, 10, 14 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SfU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:191
Rubrik: Lag (1983:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 16 kap 3 §, 17 kap 4 §; ändr. 17 kap 1 §, 20 kap 4 §; rubr. närmast före 18 kap sätts närmast före 17 kap; ny 20 kap 2 a §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:394
Rubrik: Lag (1983:394) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 16, 17 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:854
Rubrik: Lag (1983:854) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1983:871
Rubrik: Lag (1983:871) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1983:960
Rubrik: Lag (1983:960) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 15, 17 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 §, 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:85
Ändring, SFS 1983:1063
Rubrik: Lag (1983:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:66 om vissa frågor inom den allmänna försäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:120
Ändring, SFS 1983:1064
Rubrik: Lag (1983:1064) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 3 kap 13 §, 4 kap 20 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1983:1077
Rubrik: Lag (1983:1077) om ändring i lagen (1983:854) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1093
Rubrik: Lag (1983:1093) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 19 kap 3 a §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:314
Rubrik: Lag (1984:314) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:315
Rubrik: Lag (1984:315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:551
Rubrik: Lag (1984:551) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 14 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:671
Rubrik: Lag (1984:671) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:685
Rubrik: Lag (1984:685) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:686
Rubrik: Lag (1984:686) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1–6, 8, 10 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:867
Rubrik: Lag (1984:867) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 6 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1097
Rubrik: Lag (1984:1097) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1103
Rubrik: Lag (1984:1103) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:79 med förslag till tandvårdslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SfU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:95
Ändring, SFS 1984:1104
Rubrik: Lag (1984:1104) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 20 kap 15 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:83
Rubrik: Lag (1985:83) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 9 §§, 4 kap 8–10 §§; nya 3 kap 9 a §, 4 kap 8 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:87
Rubrik: Lag (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. övergångsbest. till 1977:630, 1979:644, 1979:1164, 1980:125; ändr. 2 kap 12 §, 3 kap 1, 3–5, 10, 11 §§, 4 kap, 20 kap 2 §, 21 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 1 §, övergångsbest. till 1973:465; ny 21 kap 3 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:324
Rubrik: Lag (1985:324) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:999
Rubrik: Lag (1985:999) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:38 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1985:1000
Rubrik: Lag (1985:1000) om ändring i lagen (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 18 § i 1985:87
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:38 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1985:1072
Rubrik: Lag (1985:1072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:1082
Rubrik: Lag (1985:1082) om ändring i lagen (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 § i 1985:87
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:140
Rubrik: Lag (1986:140) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18 kap 23, 24 §§; ändr. 18 kap 6, 9, 20–22, 25, 26 §§, 20 kap 2 a, 10, 10 a, 11 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:162
Rubrik: Lag (1986:162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1986‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:242
Rubrik: Lag (1986:242) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:107 om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:247
Rubrik: Lag (1986:247) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §; ny 3 kap 5 a §
Ikraft: 1986‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:248
Rubrik: Lag (1986:248) om ändring i lagen (1986:162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1986:162
Ikraft: 1986‑06‑01
Ändring, SFS 1986:384
Rubrik: Lag (1986:384) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:137 om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1985/86:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:351
Ändring, SFS 1986:861
Rubrik: Lag (1986:861) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:1138
Rubrik: Lag (1986:1138) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 20 kap 2 §; ny 3 kap 2 a §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1151
Rubrik: Lag (1986:1151) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 10 §, 20 kap 13 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1986:1195
Rubrik: Lag (1986:1195) om ändring i lagen (1986:140) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 10 §, ikrafttr.best. till 1986:140
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:223
Rubrik: Lag (1987:223) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4–6, 8, 10, 11, 16, 17 §§, 4 kap 6, 14 §§, 21 kap 1 §; nya 3 kap 2 b, 10 a-10 c, 14 §§, 4 kap 14 a §
Ikraft: 1987‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:265
Rubrik: Lag (1987:265) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.7), bet. 1986/87:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:234
Ändring, SFS 1987:368
Rubrik: Lag (1987:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg. best.
Ändring, SFS 1987:376
Rubrik: Lag (1987:376) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 10 kap 3 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:404
Rubrik: Lag (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:568
Rubrik: Lag (1987:568) om ändring i lagen (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, ikrafttr.best. till 1987:404
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:569
Rubrik: Lag (1987:569) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1035
Rubrik: Lag (1987:1035) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1306
Rubrik: Lag (1987:1306) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1307
Rubrik: Lag (1987:1307) om ändring i lagen (1987:568) om ändring i lagen (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1987:568
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987:96
Ändring, SFS 1987:1308
Rubrik: Lag (1987:1308) om ändring i lagen (1987:1035) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1987:1035
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1321
Rubrik: Lag (1987:1321) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5, 10 a, 11 §§, 4 kap 8 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:46 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:102
Ändring, SFS 1988:130
Rubrik: Lag (1988:130) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12, 16 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.7), bet. 1987/88:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:145
Ändring, SFS 1988:131
Rubrik: Lag (1988:131) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 9 kap 4 a § betecknas 9 kap 4 b §; ändr. 9 kap 4 §, den nya 9 kap 4 b §; ny 9 kap 4 a §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:172
Rubrik: Lag (1988:172) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1988‑10‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil. 7), bet. 1987/88:SfU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:197
Ändring, SFS 1988:667
Rubrik: Lag (1988:667) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:671
Rubrik: Lag (1988:671) om ändring i lagen (1987:1321) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1987:1321
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:713
Rubrik: Lag (1988:713) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:121 om extra höjning av basbeloppet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:363
Ändring, SFS 1988:881
Rubrik: Lag (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 9 kap 1 §, 10 kap 5 §; ändr. 3 kap 3, 5, 8 §§, 5 kap 2, 4, 5 §§, 8 kap 1–6 §§, 10 kap 2–4 §§, 14 kap 1–5, 7 §§, 16 kap 1, 2, 5, 6, 8–11 §§, 17 kap 1–3 §§, 18 kap 21 §, 20 kap 2, 3 §§, rubr. till 8, 14 kap; nya 8 kap 7–12 §§, 14 kap 6, 8 §§, 16 kap 3, 7 a §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1267
Rubrik: Lag (1988:1267) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 8, 10 §§, 20 kap 8 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1327
Rubrik: Lag (1988:1327) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §, 10 §§ i 1988:881
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1466
Rubrik: Lag (1988:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 19 kap 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1988:1537
Rubrik: Lag (1988:1537) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 5 §, 1 p ikrafttr.best., övergångsbest. till 1988:881; ny 15 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:42 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:8
Ändring, SFS 1988:1543
Rubrik: Lag (1988:1543) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 10, 12 §§, 3 kap 4 §, 20 kap 8 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:33 om avgifter för pensionärer vid sjukhusvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:46
Ändring, SFS 1989:100
Rubrik: Lag (1989:100) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6, 10 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:121
Rubrik: Lag (1989:121) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 20 kap 10 §; ny 2 kap 12 a §
Ikraft: 1989‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:218
Rubrik: Lag (1989:218) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:881; ny 16 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:219
Rubrik: Lag (1989:219) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 10, 10 c, 15 §§, 4 kap 14 §
Ikraft: 1989‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:432
Rubrik: Lag (1989:432) om ändring i lagen (1989:218) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §, 1 p ikrafttr. best.- och övergångsbest. till 1989:218; ny 17 p övergångsbest. till 1989:218
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1046
Rubrik: Lag (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 14 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:56
Rubrik: Lag (1990:56) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 4 kap 18 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:156
Rubrik: Lag (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 7 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 7, 8 §§, 18 kap 21 §
Ikraft: 1991‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:157
Rubrik: Lag (1990:157) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 9, 9 a §§; ny 3 kap 7 a §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:161
Rubrik: Lag (1990:161) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.7), bet. 1989/90:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:637
Rubrik: Lag (1990:637) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:656
Rubrik: Lag (1990:656) om ändring i lagen (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 § i 1989:1046
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:657
Rubrik: Lag (1990:657) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 2 a §§, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:741
Rubrik: Lag (1990:741) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.7), bet. 1989/90:SfU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:305
Ändring, SFS 1990:743
Rubrik: Lag (1990:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§, 12 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:774
Rubrik: Lag (1990:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 9 kap 6 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:776
Rubrik: Lag (1990:776) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:784
Rubrik: Lag (1990:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:72 om arkiv m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1990:1407
Rubrik: Lag (1990:1407) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1428
Rubrik: Lag (1990:1428) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1466
Rubrik: Lag (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 10 §§, 10 kap 3 §, 20 kap 8 §; nya 2 kap 12 b §, 3 kap 4 a §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1516
Rubrik: Lag (1990:1516) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 a, 10 a, 10 b, 16 §§, 4 kap 6, 7, 14, 14 a, 18 §§, 21 kap 1 §; nya 3 kap 4 b, 16 a §§
Ikraft: 1991‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:59 om vissa ändringar i sjukförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU9, rskr 1990/91:104
Ändring, SFS 1991:120
Rubrik: Lag (1991:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:76 om socialavgifter för vissa idrottsutövare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU10, rskr 1990/91:116
Ändring, SFS 1991:215
Rubrik: Lag (1991:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9, 9 a, 10 a, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:284
Rubrik: Lag (1991:284) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:325
Rubrik: Lag (1991:325) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.7), 1990/91:SfU11, rskr 1990/91:200
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:215
Ändring, SFS 1991:420
Rubrik: Lag (1991:420) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 7 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:421
Rubrik: Lag (1991:421) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 10 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:1466
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:470
Rubrik: Lag (1991:470) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 15 §§, 4 kap 6 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:471
Rubrik: Lag (1991:471) om ändring i lagen (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:156
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:508
Rubrik: Lag (1991:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:689
Rubrik: Lag (1991:689) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:884
Rubrik: Lag (1991:884) om ändring i lagen (1991:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 § i 1991:215
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:885
Rubrik: Lag (1991:885) om ändring i lagen (1991:284) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 § i 1991:284
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:950
Rubrik: Lag (1991:950) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:138 om vissa tandvårdsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1040
Rubrik: Lag (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 7, 8, 9, 13, 15 §§, 7 kap 3 §, 11 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, 20 kap 3, 10 §§; nya 2 kap 14 §, 3 kap 7 b §, 7 kap 3 a §, Avd. 8, 22 kap, rubr. före 22 kap
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1041
Rubrik: Lag (1991:1041) om ändring i lagen (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 13 kap 1 §, 1, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:156
Ikraft: 1991‑10‑01
Ändring, SFS 1991:1048
Rubrik: Lag (1991:1048) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 9 a, 10, 14 §§, 4 kap 17 §, 19 kap 2 §; ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:181 om sjuklön, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1639
Rubrik: Lag (1991:1639) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1640
Rubrik: Lag (1991:1640) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 a §, 20 kap 8 § i 1990:1466
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1641
Rubrik: Lag (1991:1641) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 22 kap 14 §; ändr. 3 kap 15 § i 1991:1040
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1838
Rubrik: Lag (1991:1838) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1839
Rubrik: Lag (1991:1839) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 § i 1991:1040, 1, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1040
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1974
Rubrik: Lag (1991:1974) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10 c, 12 §§, 4 kap 14 a §, 8 kap 12 §, 18 kap 21 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1975
Rubrik: Lag (1991:1975) om ändring i lagen (1991:421) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1991:421 om ändr. i 1990:1466
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1976
Rubrik: Lag (1991:1976) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7 b, 8 §§, 7 kap 3 §, 20 kap 3, 10 §§, 22 kap 12 § i 1991:1040
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1977
Rubrik: Lag (1991:1977) om ändring i lagen (1991:1048) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 12 a §§ i 1991:1048
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:275
Rubrik: Lag (1992:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 10, 11, 13 §§, 9 kap 4, 4 a §§, 18 kap 1, 7, 14, 20 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:327
Rubrik: Lag (1992:327) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §, 20 kap 2, 9 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:377
Rubrik: Lag (1992:377) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:378
Rubrik: Lag (1992:378) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 4 §§, 7 kap 3 a §, 12 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1992‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:491
Rubrik: Lag (1992:491) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:660
Rubrik: Lag (1992:660) om ändring i lagen (1992:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 20 § i 1992:275
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:682
Rubrik: Lag (1992:682) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 2 a §§, 11 kap 2 §, 20 kap 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:1277
Rubrik: Lag (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 5 kap 6 § betecknas 5 kap 16 §; ändr. 3 kap 13 §, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, den nya 16 §, 8 kap 9, 12 §§, 14 kap 7 §, 16 kap 1 §, 1 p övergångsbest. till 1979:127; nya 5 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1992:1700
Rubrik: Lag (1992:1700) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU8, rskr 1992/93:142
Ändring, SFS 1992:1702
Rubrik: Lag (1992:1702) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4, 4 b, 7, 7 b, 8, 9 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 16, §§, 4 kap 6, 14 §§, 6 kap 1, 2, 4 §§, 7 kap 1, 2, 3 a, 4 §§, 8 kap 6, 7 §§, 11 kap 6 §, 12 kap 1, 4 §§, 13 kap 1 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 11 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1709
Rubrik: Lag (1992:1709) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 3 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:29 om vissa socialavgiftsfrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU5, rskr 1992/93:140
Ändring, SFS 1992:1710
Rubrik: Lag (1992:1710) om ändring i lagen (1992:682) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 § i 1992:682, ikrafttr.best. till 1992:682
Förarbeten: prop. 1992/93:29 om vissa socialavgiftsfrågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU5, rskr 1992/93:140
Ändring, SFS 1992:1737
Rubrik: Lag (1992:1737) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 12 §§, 3 kap 4 a, 15 §§, 20 kap 8 §; ny 2 kap 12 c §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1744
Rubrik: Lag (1992:1744) om ändring i lagen (1962:382) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1746
Rubrik: Lag (1992:1746) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:136 om allmän sjukförsäkringsavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:50
Rubrik: Lag (1993:50) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap. 12 b §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1993:355
Rubrik: Lag (1993:355) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 13 §; ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 5, 10, 13 §§, 4 kap 6, 9, 10 §§, 21 kap 1 §; ny 3 kap 5 b §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:589
Rubrik: Lag (1993:589) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:743
Rubrik: Lag (1993:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 2, 4, 10, 11, 12, 13 §§, 10 kap 3 §; ny 4 kap 10 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SoU19, 1992/93:SfU15, rskr. 1992/93:321, 1992/93:417
Ändring, SFS 1993:744
Rubrik: Lag (1993:744) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nya 3 kap 4 c, 4 d §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:745
Rubrik: Lag (1993:745) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 c §, 4 kap 14 a §, 8 kap 12 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:752
Rubrik: Lag (1993:752) om ändring i lagen (1993:355) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10 §§ i 1993:355
Ändring, SFS 1993:1344
Rubrik: Lag (1993:1344) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 6 kap 2 §, 7 kap 4 §. p 5 övergångsbest. till 1992:1702
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1551
Rubrik: Lag (1993:1551) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1653
Rubrik: Lag (1993:1653) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 5 §; ändr. 2 kap 1, 7, 10 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1654
Rubrik: Lag (1993:1654) om ändring i lagen (1993:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1993:743
Ändring, SFS 1994:46
Rubrik: Lag (1994:46) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 b, 4, 5, 5 a, 6, 12, 12 a, 16, 16 a §§, 4 kap 6, 18 §§, 13 kap 2 §
Ikraft: 1994‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:155
Rubrik: Lag (1994:155) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:310
Rubrik: Lag (1994:310) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:319
Rubrik: Lag (1994:319) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 d §
Ikraft: 1994‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:SfU12, rskr 1993/94:289
Ändring, SFS 1994:554
Rubrik: Lag (1994:554) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:605
Rubrik: Lag (1994:605) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 4, 6, 10, 17 §§, 9 kap 4 b §; ny 4 kap 11 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:746
Rubrik: Lag (1994:746) om ändring i lagen (1982:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 2 kap 1, 3, 4, 6, 7, 10 §§, 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap, 1 p övergångsbest. till 1979:127; ny 2 kap 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1568
Rubrik: Lag (1994:1568) om ändring i lagen (1994:605) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6 §§, övergångsbest. till 1994:605
Ändring, SFS 1994:1655
Rubrik: Lag (1994:1655) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 18 kap 8, 13 §§, 22 kap 15 §; nya 4 kap 7 a §, 18 kap 13 a, 13 b, 13 c §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1656
Rubrik: Lag (1994:1656) om ändring i lagen (1994:605) om ändring i lagen (1962:382) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 17 § i 1994:605
Ändring, SFS 1994:1746
Rubrik: Lag (1994:1746) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 19 kap 3 a §; ändr. 19 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1814
Rubrik: Lag (1994:1814) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 10 §§; ny 2 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1865
Rubrik: Lag (1994:1865) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1955
Rubrik: Lag (1994:1955) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2072
Rubrik: Lag (1994:2072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 15 §§, 11 kap 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:17
Rubrik: Lag (1995:17) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:508
Rubrik: Lag (1995:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7, 7 a, 8, 16 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3, 4 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §, 18 kap 12 §, 20 kap 3 §; nya 3 kap 4 a, 8 a §§, 7 kap 3 b §
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:509
Rubrik: Förordning (1995:509) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 7 kap 4 §, 19 kap 2 §, 21 kap 2 §, 5 p övergångsbest. till 1992:1702
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:515
Rubrik: Lag (1995:515) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 16 §§, 18 kap 14 §; ny 4 kap 9 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:586
Rubrik: Lag (1995:586) om ändring i lagen (1994:2072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1994:2072
Ändring, SFS 1995:587
Rubrik: Lag (1995:587) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:839
Rubrik: Lag (1995:839) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:848
Rubrik: Lag (1995:848) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1478
Rubrik: Lag (1995:1478) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 4 c, 4 d §§, 5 kap 14 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 b, 4, 4 a, 4 b, 7 b, 9 a, 10 a, 16 §§, 4 kap 6, 11, 14 §§, 16 kap 5 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1568; ny 4 kap 11 b §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1479
Rubrik: Lag (1995:1479) om ändring i lagen (1995:839) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1995:839
Ändring, SFS 1995:1686
Rubrik: Lag (1995:1686) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 12 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:200
Rubrik: Lag (1996:200) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 21 §, 20 kap 13 §
Ikraft: 1996‑05‑01
Ändring, SFS 1996:438
Rubrik: Lag (1996:438) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258
Ändring, SFS 1996:665
Rubrik: Lag (1996:665) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1063
Rubrik: Lag (1996:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 4 a, 16 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 3 b §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1162
Rubrik: Lag (1996:1162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: §ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1213
Rubrik: Lag (1996:1213) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1216
Rubrik: Lag (1996:1216) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1996/97;21, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1217
Rubrik: Lag (1996:1217) om ändring i lagen (1996:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 § i 1996:1063
Ändring, SFS 1996:1336
Rubrik: Lag (1996:1336) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §, 19 kap 1 §, 20 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1380
Rubrik: Lag (1996:1380) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1395
Rubrik: Lag (1996:1395) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 8 kap 12 §, 11 kap 2 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1534
Rubrik: Lag (1996:1534) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1542
Rubrik: Lag (1996:1542) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:28, bet. 1996/97:SfU6, rskr. 1996/97:125
Ändring, SFS 1996:1543
Rubrik: Lag (1996:1543) om ändring i lagen (1995:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 2, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:508
Förarbeten: prop. 1996/97:28, bet. 1996/97:SfU6, rskr. 1996/97:125
Ändring, SFS 1996:1544
Rubrik: Lag (1996:1544) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8, 14, 18 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1587
Rubrik: Lag (1996:1587) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 11 §§, p 2, 5, 6 övergångsbest. till 1988:881; nya p 18, 19, 20 övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: