Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav ( Socialdepartementet; 80 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkande :

Omslaget till förarbetetBet. 2006/07:SfU6 Vissa regler om ränta i samband med återkrav [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Bet. 2006/09:SfU6

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 19 st. ):

Omslaget till prop. 2006/07:49

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman