Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition ( Finansdepartementet; 351 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 4 st. ):

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 5 st. ):

Förordningen (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006
» Läs förordningen (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006 i senaste lydelse
Förarbeten : Jfr. prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i

Förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Ikraft: 2006‑07‑15
Upphävd: 2007‑08‑15
Ändring, SFS 2007:662
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2006:929) om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
» Läs lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
Förarbeten : prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 21, bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370

Alla förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Ikraft: 2005‑05‑15
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 21, bet. 2004/05:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:47
Upphävd: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2005:204
Rubrik: Förordning (2005:204) om ikraftträdande av lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2006:929
Rubrik: Lag (2006:929) om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1402
Rubrik: Lag (2006:1402) om upphävande av lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2006:930) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
» Läs lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Förarbeten : prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 21, bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370

Alla förarbeten till lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus och ändringar i lagen

Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2006‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:930
Rubrik: Lag (2006:930) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1403
Rubrik: Lag (2006:1403) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem eller installation av solvärme
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2006‑12‑29
Ändring, SFS 2007:622
Rubrik: Lag (2007:622) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Förarbeten: prop. 2006/100 utg.omr. 21, bet. 2006/07:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:222 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2007:1109
Rubrik: Lag (2007:1109) om upphävande av lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
» Läs studiestödslagen (1999:1395)
Förarbeten : prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till studiestödslagen (1999:1395) och ändringar i lagen

Studiestödslag (1999:1395)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1374
Rubrik: Lag (2000:1374) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 17, 25 §§, 4 kap 24 §, 8 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:100
Ändring, SFS 2001:67
Rubrik: Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:304
Rubrik: Lag (2001:304) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 19 §§, 4 kap 14 §, 5 kap 1 §, 1, 2, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 a, 3 a, 5 a p i övergångsbest.
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:67
Ändring, SFS 2002:634
Rubrik: Lag (2002:634) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1108
Rubrik: Lag (2002:1108) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 4 kap 12 §, 5 a p övergångsbest.
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1122
Rubrik: Lag (2003:1122) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:846
Rubrik: Lag (2004:846) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:613
Rubrik: Lag (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 9, 23, 25 §§, 4 kap 6 §, 6 kap 10 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 13 a, 13 b §§, p 13, 14, 15, 16 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 13 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1186
Rubrik: Lag (2005:1186) om ändring i lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 14 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:613
Ändring, SFS 2006:170
Rubrik: Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, 4 kap 22 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:654
Rubrik: Lag (2006:654) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32003L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:655
Rubrik: Lag (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:656
Rubrik: Lag (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:170
Ändring, SFS 2006:955
Rubrik: Lag (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006‑06‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1456
Rubrik: Lag (2006:1456) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2006:1457
Rubrik: Lag (2006:1457) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest i 2006:170
Ändring, SFS 2006:1473
Rubrik: Lag (2006:1473) om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:655
Ändring, SFS 2006:1474
Rubrik: Lag (2006:1474) om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:656
Ändring, SFS 2007:812
Rubrik: Lag (2007:812) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007‑12‑01
Ändring, SFS 2007:1343
Rubrik: Lag (2007:1343) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:225
Rubrik: Lag (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:293
Rubrik: Lag (2008:293) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32005L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1353
Rubrik: Lag (2008:1353) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009‑01‑31
Förarbeten: prop. 2008/09:01, utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:102 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:832
Rubrik: Lag (2009:832) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1535
Rubrik: Lag (2009:1535) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:203
Rubrik: Lag (2010:203) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2010:441
Rubrik: Lag (2010:441) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 23 §, p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 27 a §, 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 kap. 27 a §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:875
Rubrik: Lag (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1279
Rubrik: Lag (2010:1279) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 25 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1280
Rubrik: Lag (2010:1280) om ändring i lagen (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 § i 2010:875
Ändring, SFS 2010:2018
Rubrik: Lag (2010:2018) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:859
Rubrik: Lag (2011:859) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 26 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §; nya p 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1401
Rubrik: Lag (2011:1401) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §, 4 kap. 15, 16, 17 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, p 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:160
Rubrik: Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:528
Rubrik: Lag (2013:528) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:608
Rubrik: Lag (2013:608) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 1 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0050 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:780
Rubrik: Lag (2013:780) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15, 16, 23 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 15 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2013:1119
Rubrik: Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 9, 14, 17 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:105 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:194
Rubrik: Lag (2014:194) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Ändring, SFS 2014:195
Rubrik: Lag (2014:195) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑05‑01
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1580
Rubrik: Lag (2014:1580) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:941
Rubrik: Lag (2015:941) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:702
Rubrik: Lag (2016:702) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2017:281
Rubrik: Lag (2017:281) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 13 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:530
Rubrik: Lag (2017:530) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 25, 26 §§, 4 kap. 13 §, p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 3 kap. 25 a §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:579
Rubrik: Lag (2017:579) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:589
Rubrik: Lag (2017:589) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1325
Rubrik: Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:69
Rubrik: Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2019:1290
Rubrik: Lag (2019:1290) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020‑01‑01
Förarbeten: prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2019/20:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:134 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2006:980) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
» Läs lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Förarbeten : prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:370 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och ändringar i lagen

Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2001:854
Rubrik: Lag (2001:854) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:218
Rubrik: Lag (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ändring, SFS 2002:305
Rubrik: Lag (2002:305) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 7, 18 §§
Ändring, SFS 2002:326
Rubrik: Lag (2002:326) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ändring, SFS 2002:327
Rubrik: Lag (2002:327) om ändring i lagen (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 § i 2002:218
Ändring, SFS 2002:1083
Rubrik: Lag (2002:1083) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 2003:425
Rubrik: Lag (2003:425) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ny p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:100 Ekonomiska vårpropositionen (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:852
Rubrik: Lag (2004:852) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 7, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1248
Rubrik: Lag (2004:1248) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2005:618
Rubrik: Lag (2005:618) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1179
Rubrik: Lag (2005:1179) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:366
Rubrik: Lag (2006:366) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 21 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:980
Rubrik: Lag (2006:980) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1472
Rubrik: Lag (2006:1472) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1491
Rubrik: Lag (2006:1491) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1526
Rubrik: Lag (2006:1526) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1541
Rubrik: Lag (2006:1541) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:113
Rubrik: Lag (2007:113) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 21, 27 §§
Ikraft: 2007‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:211
Rubrik: Lag (2007:211) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:653
Rubrik: Lag (2007:653) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1407
Rubrik: Lag (2007:1407) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:312
Rubrik: Lag (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:867
Rubrik: Lag (2008:867) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1427
Rubrik: Lag (2008:1427) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:198
Rubrik: Lag (2009:198) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1006
Rubrik: Lag (2009:1006) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 22, 26, 29, 30, 31, 32 §§; nya 1 a, 21 a, 21 b, 34 §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1054
Rubrik: Lag (2009:1054 ) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16, 27 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1486
Rubrik: Lag (2009:1486) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 14, 20 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:206
Rubrik: Lag (2010:206) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 2005/06:100

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman