Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjningm.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjningm.m. ( Socialdepartementet; 189 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Omslaget till förarbetetSOU 1995:122 Reform på recept [ pdf |Paragraftecken ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 13 st. ):

Lagen (1996:1160) om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
Förarbeten : prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjningm.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1996/97:SoU5 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m., rskr. 1996/97:58
Omslaget till prop. 1996/97:27

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman