Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. ( 112 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 2 st. ):

Lagen (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
» Läs lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Förarbeten : prop. 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU24, rskr 1990/91:306

Alla förarbeten till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och ändringar i lagen

Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1973:56 med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:23, rskr 1973:251
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:783
Omfattning: ändr. 20–22, 33, 44, 46, 90, 98, 105 §§
Ändring, SFS 1975:383
Omfattning: ändr. 14, 50, 51, 52 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1976:150
Rubrik: Lag (1976:150) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1976:290
Rubrik: Förordning (1976:290) om ikraftträdande av lagen (1976:150) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:150
Ändring, SFS 1976:828
Rubrik: Lag (1976:828) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 56 §§
Ändring, SFS 1978:228
Rubrik: Lag (1978:228) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1979:385
Rubrik: Lag (1979:385) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1980:971
Rubrik: Lag (1980:971) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 11), bet. 1980/81:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:56
Ändring, SFS 1980:1109
Rubrik: Lag (1980:1109) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 60, 61, 62, 79, 102 §§
Ändring, SFS 1981:152
Rubrik: Lag (1981:152) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1982:432
Rubrik: Lag (1982:432) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 56 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:1220
Rubrik: Lag (1982:1220) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 30, 98 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 5), bet. 1982/83:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:103
Ändring, SFS 1983:195
Rubrik: Lag (1983:195) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1071
Rubrik: Lag (1983:1071) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 39, 51 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:513
Rubrik: Lag (1984:513) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 13, 21, 24, 30, 32, 97, 99 §§, rubr. närmast efter 96 §; nya 96 a, 96 b §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323
Ändring, SFS 1984:520
Rubrik: Lag (1984:520) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:502
Rubrik: Lag (1985:502) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1984/85:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:188
Ändring, SFS 1986:328
Rubrik: Lag (1986:328) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:153
Ändring, SFS 1986:409
Rubrik: Lag (1986:409) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 20 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1168
Rubrik: Lag (1986:1168) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 99 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:401
Rubrik: Lag (1987:401) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1986/87:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:139
Ändring, SFS 1987:638
Rubrik: Lag (1987:638) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1255
Rubrik: Lag (1987:1255) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 45, 48, 58 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:642
Rubrik: Lag (1988:642) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1988‑07‑04
Ändring, SFS 1988:645
Rubrik: Lag (1988:645) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 20, 56 §§; ändr. 4, 11, 14–17, 20, 21, 30, 45, 54, 56, 57, 61 §§, rubr. närmast före 13, 54, 57 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1302
Rubrik: Lag (1988:1302) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:331
Rubrik: Lag (1989:331) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6–8, 23 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.12), bet. 1988/89:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:138
Ändring, SFS 1989:337
Rubrik: Lag (1989:337) om ändring i lagen (1989:331) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 8 § i 1989:331
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:426
Rubrik: Lag (1989:426) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 39, 51 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:744
Rubrik: Lag (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 2, 9, 26, 105 §§, rubr. närmast före 45, 49, 50, 60, 66, 67, 70, 89, 100, 101 §§; ändr. 1, 3, 10, 20, 27, 28, 33, 34, 38–96 a, 97–104 §§; rubr. till andra avd., rubr. närmast före 38, 58, 88, 104 §§; rubr. närmast före 62, 64 §§ sätts närmast före 81, 72 §§; nya rubr. närmast före 42, 47, 91 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1334
Rubrik: Lag (1973:370) (1991:1334) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:1943
Rubrik: Lag (1991:1943) om ändring i lagen (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 § i 1991:744
Förarbeten: prop. 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:326
Rubrik: Lag (1992:326) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1332
Rubrik: Lag (1992:1332) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:576
Rubrik: Lag (1993:576) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98, 102 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:215 om Försäkringsöverdomstolen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1993:656
Rubrik: Lag (1993:656) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 30 §§, rubr. närmast efter 12 §; nya 13, 21 a §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1447
Rubrik: Lag (1993:1447) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:930
Rubrik: Lag (1994:930) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 16, 33 §§, rubr. närmast före 11 §; 3 § betecknas 2 §; ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 98 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 3, 9, 10 a, 14 a, 20 a, 31 a, 31 b, 52 a §§, rubr. närmast före 7, 8, 14 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1673
Rubrik: Lag (1994:1673) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 9, 10 a, 14 a, 20 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 7, 8, 14 §§; ändr. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 57 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; ny rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:30
Rubrik: Lag (1995:30) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:530
Rubrik: Lag (1995:530) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:708
Rubrik: Lag (1995:708) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 31, 57, 96 b, 97, 98 §§; ny 98 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:860
Rubrik: Lag (1995:860) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 8, 20 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1636
Rubrik: Lag (1995:1636) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 29, 30, 34 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1696
Rubrik: Lag (1995:1696) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:871
Rubrik: Lag (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 29, 30 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1418
Rubrik: Lag (1996:1418) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1996:1420
Rubrik: Lag (1996:1420) om ändring i lagen (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:871
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:241
Rubrik: Lag (1997:241) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 14, 20, 23, 31, 57; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:256
Rubrik: Lag (1997:256) om ändring i lagen (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 1996:871
Ändring, SFS 1997:577
Rubrik: Lag (1997:577) om ändring i lagen (1977:241) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14 § i 1997:241
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1991:745) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
» Läs lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Förarbeten : prop. 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU24, rskr 1990/91:306

Alla förarbeten till lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och ändringar i lagen

Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:7 om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:172
Upphävd: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 1987:688
Rubrik: Lag (1987:688) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1991:745
Rubrik: Lag (1991:745) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 2016:109
Rubrik: Lag (2016:109) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:673
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 1990/91:160

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

Vilka författningsändringar ledde prop. 1990/91:160 till?

Prop. 1990/91:160 ledde till lagen (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1991:745) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Hur många sidor har prop. 1990/91:160?

Propositionen prop. 1990/91:160 är på 112 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman