Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1990/91:10 med förslag till begravningslag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1990/91:10 med förslag till begravningslag ( 168 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 3 st. ):

Begravningslagen (1990:1144)
» Läs begravningslagen (1990:1144) i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39

Alla förarbeten till begravningslagen (1990:1144) och ändringar i lagen

Begravningslag (1990:1144)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:496
Rubrik: Lag (1991:496) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 4 kap 1, 2, 3, 4 §§; nuvarande 4 kap 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 4 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 4 kap 6, 7, 8 §§; ändr. 2 kap 3 §, nya 4 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 5 kap 2, 3, 9, 10, 13 §§, 9 kap 6 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:873
Rubrik: Lag (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:873
Ändring, SFS 1995:834
Rubrik: Lag (1995:834) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1718
Rubrik: Lag (1995:1718) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:996
Rubrik: Lag (1997:996) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:306
Rubrik: Lag (1999:306) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 9 kap betecknas 11 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 20 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 6, 7 §§; nya 2 kap 2 a §, 9, 10 kap, 11 kap 10 §, rubr. närmast före 11 kap 10 §
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:943
Rubrik: Lag (1999:943) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 § betecknas 8 kap 5 §, rubr. närmast före 8 kap 3 § sätts närmast före 8 kap 5 §; nya 8 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1268
Rubrik: Lag (1999:1268) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1186
Rubrik: Lag (2000:1186) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2000‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:699
Rubrik: Lag (2003:699) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 4, 7 §§, 5 kap 10 §, 9 kap 14 §, 11 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:633
Rubrik: Lag (2006:633) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2008:208
Rubrik: Lag (2008:208) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1339
Rubrik: Lag (2011:1339) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:82
Rubrik: Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:133
Rubrik: Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20, 26 §§, 9 kap. 2, 4, 14 §§, de nya 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap.; nya 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:379
Rubrik: Lag (2013:379) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 9 kap. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:552
Rubrik: Lag (2013:552) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 7 kap. 37 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:753
Rubrik: Lag (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 6, 7 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:560
Rubrik: Lag (2016:560) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 9 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12, 14 §§, 10 kap. 7 §; ny 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:796
Rubrik: Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:867
Rubrik: Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:1145) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
» Läs folkbokföringslagen (1967:198)
Förarbeten : prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39

Alla förarbeten till folkbokföringsförordningen (1967:198) och ändringar i lagen

Folkbokföringslag (1967:198)
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1967:88 med förslag till folkbokföringsförordning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 3LU 1967:34; rskr 1967:294
Upphävd: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1969:312
Omfattning: ändr. 27, 28, 32 §§
Ändring, SFS 1970:314
Omfattning: ändr. 31, 32 §§
Ändring, SFS 1970:466
Omfattning: upph. 55 §
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:310
Omfattning: upph. 51, 54 §§; ändr. 2, 36, 37, 44–50, 52, 57 §§
Ändring, SFS 1978:924
Rubrik: Lag (1978:924) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1979:180
Rubrik: Lag (1979:180) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 37, 44–50, 57 §§
Ändring, SFS 1981:42
Rubrik: Lag (1981:42) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:223
Rubrik: Lag (1981:223) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1981:232
Rubrik: Lag (1981:232) om ändring i lagen (1981:42) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1982:1135
Rubrik: Lag (1982:1135) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 57 §
Förarbeten: prop. 1982/83:38 om internationella namnregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:87
Ändring, SFS 1984:843
Rubrik: Lag (1984:843) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:897
Rubrik: Lag (1984:897) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:1121
Rubrik: Lag (1985:1121) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4–6, 8, 10, 17, 19, 22, 29, 38, 40, 41, 45–47, 59–63 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:56 med förslag om allmänt ombud inom folkbokföringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:18, rskr 1985/86:57
Ändring, SFS 1986:1317
Rubrik: Lag (1986:1317) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
Omfattning: ändr. 3, 40, 57 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:67
Rubrik: Lag (1990:67) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:355
Rubrik: Lag (1990:355) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
Omfattning: ändr. 1, 3, 40–46, 57 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1145
Rubrik: Lag (1990:1145) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 31 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:295
Rubrik: Lag (1991:295) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:482
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
» Läs lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Förarbeten : prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39

Alla förarbeten till förordningen (1988:950) om miljösanktionsavgifter och ändringar i lagen

Kulturmiljölag (1988:950)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1990:428
Rubrik: Lag (1990:428) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:KrU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:276
Ändring, SFS 1990:1146
Rubrik: Lag (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:474
Rubrik: Lag (1991:474) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24 §§; nya 21 a, 22 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KrU30, rskr 1990/91:294
Ändring, SFS 1991:872
Rubrik: Lag (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 17 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:872
Ändring, SFS 1994:1425
Rubrik: Lag (1994:1425) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1523
Rubrik: Lag (1994:1523) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nytt 6 kap
Ikraft: 1995‑01‑01
CELEX-nr: 393L0007 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:72
Rubrik: Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 19 §, 4 kap 16 §, 5 kap 15 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:560
Rubrik: Lag (1995:560) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:264
Rubrik: Lag (1996:264) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:529
Rubrik: Lag (1996:529) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 17 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:302
Rubrik: Lag (1997:302) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1162
Rubrik: Lag (1997:1162) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:30
Rubrik: Lag (1998:30) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 1998‑03‑01
CELEX-nr: 396L0100 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:843
Rubrik: Lag (1998:843) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:304
Rubrik: Lag (1999:304) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande 4 kap 16 § betecknas 4 kap 18 §, rubr. närmast före 4 kap 16 § sätts närmast före 4 kap 18 §; ändr. 4 kap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 §§; nya 4 kap 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:942
Rubrik: Lag (1999:942) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ny 4 kap 15 a §, rubr. närmast före 4 kap 15 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:265
Rubrik: Lag (2000:265) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: upp. 5 kap 4, 5, 6, 8, 12, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 3, 10 §§; nuvarande 5 kap 11, 13 §§ betecknas 5 kap 12, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 § sätts närmast före 5 kap 7 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 24 §, 3 kap 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap 1, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 kap 4 §, 5 kap 11, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1244
Rubrik: Lag (2000:1244) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:1047
Rubrik: Lag (2001:1047) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2002‑01‑01
CELEX-nr: 32001L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:620
Rubrik: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2002:620)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2002:913
Rubrik: Lag (2002:913) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 21 a, 24 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1090
Rubrik: Lag (2002:1090) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2003‑01‑01
CELEX-nr: 32001L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:301
Rubrik: Lag (2005:301) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1213
Rubrik: Lag (2005:1213) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:707
Rubrik: Lag (2006:707) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1097
Rubrik: Lag (2007:1097) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:826
Rubrik: Lag (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:911
Rubrik: Lag (2010:911) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:933
Rubrik: Lag (2010:933) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 25 §, 3 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:782
Rubrik: Lag (2011:782) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, rubr. till 6 kap.; ny 6 kap. 14 a §, nya 7, 8 kap., bil., bil. 2
Ikraft: 2011‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1068
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:782
Ändring, SFS 2013:548
Rubrik: Lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 a, 23, 24, 25 §§, 3 kap. 1, 21 §§, 4 kap. 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §; nya 2 kap. 1 a, 21 b §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:273 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12–33
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 32012R1025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:694
Rubrik: Lag (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:852
Rubrik: Lag (2015:852) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. bil. 1; ändr. 6 kap. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1150
Rubrik: Lag (2016:1150) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:562
Rubrik: Lag (2017:562) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 17, 20 §§, 4 kap. 3, 11, 12, 13, 18 §§, 5 kap. 1, 10, 11, 16 §§; nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 10 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:629
Rubrik: Lag (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 9 kap.
Ikraft: 2018‑02‑10
Ändring, SFS 2017:1263
Rubrik: Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1277
Rubrik: Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2017:1293
Rubrik: Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2017:629
Ändring, SFS 2018:794
Rubrik: Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:864
Rubrik: Lag (2019:864) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 1990/91:10

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag

Vilket utredningsbetänkande grundades prop. 1990/91:10 på?

Prop. 1990/91:10 grundades på förslagen i SOU 1987:16 Begravningslag.

Vilka författningsändringar ledde prop. 1990/91:10 till?

Prop. 1990/91:10 ledde till Begravningslagen (1990:1144), lagen (1990:1145) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198) och lagen (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Hur många sidor har prop. 1990/91:10?

Propositionen prop. 1990/91:10 är på 168 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman