Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. ( 92 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 8 st. ):

Omslaget till prop. 1987/88:114

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman