Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. ( 36 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 2 st. ):

Lagen (1984:513) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
» Läs lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Förarbeten : prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323

Alla förarbeten till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och ändringar i lagen

Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1973:56 med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:23, rskr 1973:251
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:783
Omfattning: ändr. 20–22, 33, 44, 46, 90, 98, 105 §§
Ändring, SFS 1975:383
Omfattning: ändr. 14, 50, 51, 52 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1976:150
Rubrik: Lag (1976:150) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1976:290
Rubrik: Förordning (1976:290) om ikraftträdande av lagen (1976:150) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:150
Ändring, SFS 1976:828
Rubrik: Lag (1976:828) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 56 §§
Ändring, SFS 1978:228
Rubrik: Lag (1978:228) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1979:385
Rubrik: Lag (1979:385) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1980:971
Rubrik: Lag (1980:971) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 11), bet. 1980/81:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:56
Ändring, SFS 1980:1109
Rubrik: Lag (1980:1109) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 60, 61, 62, 79, 102 §§
Ändring, SFS 1981:152
Rubrik: Lag (1981:152) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1982:432
Rubrik: Lag (1982:432) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 56 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:1220
Rubrik: Lag (1982:1220) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 30, 98 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 5), bet. 1982/83:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:103
Ändring, SFS 1983:195
Rubrik: Lag (1983:195) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1071
Rubrik: Lag (1983:1071) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 39, 51 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:513
Rubrik: Lag (1984:513) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 13, 21, 24, 30, 32, 97, 99 §§, rubr. närmast efter 96 §; nya 96 a, 96 b §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323
Ändring, SFS 1984:520
Rubrik: Lag (1984:520) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:502
Rubrik: Lag (1985:502) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1984/85:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:188
Ändring, SFS 1986:328
Rubrik: Lag (1986:328) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:153
Ändring, SFS 1986:409
Rubrik: Lag (1986:409) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 20 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1168
Rubrik: Lag (1986:1168) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 99 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:401
Rubrik: Lag (1987:401) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1986/87:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:139
Ändring, SFS 1987:638
Rubrik: Lag (1987:638) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1255
Rubrik: Lag (1987:1255) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 45, 48, 58 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:642
Rubrik: Lag (1988:642) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1988‑07‑04
Ändring, SFS 1988:645
Rubrik: Lag (1988:645) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 20, 56 §§; ändr. 4, 11, 14–17, 20, 21, 30, 45, 54, 56, 57, 61 §§, rubr. närmast före 13, 54, 57 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1302
Rubrik: Lag (1988:1302) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:331
Rubrik: Lag (1989:331) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6–8, 23 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.12), bet. 1988/89:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:138
Ändring, SFS 1989:337
Rubrik: Lag (1989:337) om ändring i lagen (1989:331) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 8 § i 1989:331
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:426
Rubrik: Lag (1989:426) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 39, 51 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:744
Rubrik: Lag (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 2, 9, 26, 105 §§, rubr. närmast före 45, 49, 50, 60, 66, 67, 70, 89, 100, 101 §§; ändr. 1, 3, 10, 20, 27, 28, 33, 34, 38–96 a, 97–104 §§; rubr. till andra avd., rubr. närmast före 38, 58, 88, 104 §§; rubr. närmast före 62, 64 §§ sätts närmast före 81, 72 §§; nya rubr. närmast före 42, 47, 91 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1334
Rubrik: Lag (1973:370) (1991:1334) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:1943
Rubrik: Lag (1991:1943) om ändring i lagen (1991:744) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 § i 1991:744
Förarbeten: prop. 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:326
Rubrik: Lag (1992:326) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1332
Rubrik: Lag (1992:1332) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:576
Rubrik: Lag (1993:576) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98, 102 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:215 om Försäkringsöverdomstolen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1993:656
Rubrik: Lag (1993:656) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 30 §§, rubr. närmast efter 12 §; nya 13, 21 a §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1447
Rubrik: Lag (1993:1447) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:930
Rubrik: Lag (1994:930) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 16, 33 §§, rubr. närmast före 11 §; 3 § betecknas 2 §; ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 98 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 3, 9, 10 a, 14 a, 20 a, 31 a, 31 b, 52 a §§, rubr. närmast före 7, 8, 14 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1673
Rubrik: Lag (1994:1673) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 9, 10 a, 14 a, 20 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 7, 8, 14 §§; ändr. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 57 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; ny rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:30
Rubrik: Lag (1995:30) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:530
Rubrik: Lag (1995:530) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:708
Rubrik: Lag (1995:708) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 31, 57, 96 b, 97, 98 §§; ny 98 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:860
Rubrik: Lag (1995:860) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 8, 20 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1636
Rubrik: Lag (1995:1636) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 29, 30, 34 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1696
Rubrik: Lag (1995:1696) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 98 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:871
Rubrik: Lag (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 29, 30 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1418
Rubrik: Lag (1996:1418) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1996:1420
Rubrik: Lag (1996:1420) om ändring i lagen (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:871
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:241
Rubrik: Lag (1997:241) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 14, 20, 23, 31, 57; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:256
Rubrik: Lag (1997:256) om ändring i lagen (1996:871) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 1996:871
Ändring, SFS 1997:577
Rubrik: Lag (1997:577) om ändring i lagen (1977:241) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 14 § i 1997:241
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1984:514) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
» Läs lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Förarbeten : prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323

Alla förarbeten till lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och ändringar i lagen

Lag (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1973:56 med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:23, rskr 1973:251
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:384
Omfattning: ändr. 14, 24, 32, 34, 39 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1975:1274
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 7, 18, 30 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:59 om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:22, rskr 1975/76:117
Ändring, SFS 1976:1066
Rubrik: Lag (1976:1066) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 19, 20, 23 §§; ändr. 15, 18, 24 §§
Ändring, SFS 1978:36
Rubrik: Lag (1978:36) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 31 §, 31–33 §§
Ändring, SFS 1978:229
Rubrik: Lag (1978:229) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1979:386
Rubrik: Lag (1979:386) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1981:393
Rubrik: Lag (1981:393) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 22 §
Ändring, SFS 1982:433
Rubrik: Lag (1982:433) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12, 18, 27, 28 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:1221
Rubrik: Lag (1982:1221) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 18, 27 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], (bil. 5), bet. 1982/83:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:103
Ändring, SFS 1983:196
Rubrik: Lag (1983:196) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 36, 38 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1072
Rubrik: Lag (1983:1072) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 18 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:514
Rubrik: Lag (1984:514) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 10, 17 §§; ändr. 1, 6, 8, 9, 12–15, 24, 27, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast efter 30 §; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323
Ändring, SFS 1985:503
Rubrik: Lag (1985:503) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1984/85:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:188
Ändring, SFS 1986:329
Rubrik: Lag (1986:329) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:153
Ändring, SFS 1986:410
Rubrik: Lag (1986:410) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:402
Rubrik: Lag (1987:402) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1986/87:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:139
Ändring, SFS 1988:643
Rubrik: Lag (1988:643) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1988‑07‑04
Ändring, SFS 1988:646
Rubrik: Lag (1988:646) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 4, 11, 14–16, 18, 27 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:888
Rubrik: Lag (1988:888) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1989:332
Rubrik: Lag (1989:332) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 30 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.12), bet. 1988/89:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:138
Ändring, SFS 1989:338
Rubrik: Lag (1989:338) om ändring i lagen (1989:332) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 8 § i 1989:332
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:427
Rubrik: Lag (1989:427) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best
Ändring, SFS 1991:219
Rubrik: Lag (1991:219) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 31, 33 §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:219
Ändring, SFS 1992:380
Rubrik: Lag (1992:380)om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1992‑06‑01
Ändring, SFS 1993:155
Rubrik: Lag (1993:155) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:577
Rubrik: Lag (1993:577) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992793:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1993:657
Rubrik: Lag (1993:657) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 15, 16, 18, 27 §§, rubr. närmast efter 12 §; ny 13 §
Ikraft: 1993‑07‑05 överg.best.
Ändring, SFS 1994:929
Rubrik: Lag (1994:929) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 16, 26, 30 a, 30 b, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4, 11, 18, 25 §§; 18 § betecknas 17 §, rubr. närmast före 26, 30, 30 a §§ sätts närmast före 29, 32, 33 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, nya 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 10, 10 a, 14 a, 20, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e, 27 f, 27 g, 27 h, 27 i, 31 a, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, rubr. närmast före 1, 7, 8, 14, nya 17, 21, 22, 27 a, 27 d, 27 g, 28 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1674
Rubrik: Lag (1994:1674) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 3, 10, 10 a, 14 a, 20, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 27 a–i, 31 a, 33 a–d, rubr. närmast före 1, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 27 a, 27, d, 27 g, 28 §§; 17 § betecknas 18 §, rubr. närmast före 29, 32, 33 §§ sätts närmast före 26, 30, 30 a §§; ändr. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, den nya 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 26, 30 a, 30 b, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4, 11, den nya 18, 25 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:31
Rubrik: Lag (1995:31) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:709
Rubrik: Lag (1995:709) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 28, 30 b, 31, 32 §§; ny 32 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:859
Rubrik: Lag (1995:859) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§, övergångsbest. till 1994:1674
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1637
Rubrik: Lag (1995:1637) om ändring i lagen (1973:372) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 26, 27, 35 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1697
Rubrik: Lag (1995:1697) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:872
Rubrik: Lag (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 26, 27, 29 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1419
Rubrik: Lag (1996:1419) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1996:1421
Rubrik: Lag (1996:1421) om ändring i lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:872
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:242
Rubrik: Lag (1997:242) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 14, 28 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:257
Rubrik: Lag (1997:257) om ändring i lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 1996:872
Ändring, SFS 1997:578
Rubrik: Lag (1997:578) om ändring i lagen (1997:242) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 14 § i 1997:242
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Propositionen kan ha lett till ändringar i även andra författningar som upphävts för länge sedan.

Omslaget till prop. 1983/84:126

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m.

Vilket utskottsbetänkande från riksdagen behandlar prop. 1983/84:126?

Prop. 1983/84:126 behandlas i utskottsbetänkandet bet. 1983/84:AU18 om kontant stöd vid arbetslöshet m.m..

Vilka författningsändringar ledde prop. 1983/84:126 till?

Prop. 1983/84:126 ledde till lagen (1984:513) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1984:514) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Hur många sidor har prop. 1983/84:126?

Propositionen prop. 1983/84:126 är på 36 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman