Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1915:191 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 12 maj 1897 med vissa bestämmelser om riksbankens sedelutgivningsrätt, så ock angående forum för riksbanken, till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 samt till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1915:191 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 12 maj 1897 med vissa bestämmelser om riksbankens sedelutgivningsrätt, så ock angående forum för riksbanken, till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 samt till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt ( 15 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 879

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 879
Omslaget till prop. 1915:191

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman