: : :

Omslaget till förarbetetDir. 2012:58 Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 2012:58 Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Socialdepartementet (tillsatt av Finansdepartementet) :

Servicecenterutredningen (Fi 2010:08) [ Avslutad 2012 ]

Servicecenterutredningen (Fi 2010:08)


Beteckning : Fi 2010:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:117, dir. 2011:99 och dir. 2012:58
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westling Palm, Katrin, fr.o.m. 2010-11-04
Expert : Edin, Karin, fr.o.m. 2010-11-22
Expert : Hägglund, Ola, fr.o.m. 2010-11-22
Expert : Källman, Per, fr.o.m. 2010-11-22
Expert : Thagemark, Claes, fr.o.m. 2010-11-22
Huvudsekreterare : Johansson Ahlström, Charlotte, fr.o.m. 2010-11-23 t.o.m. 2012-06-30
Sekreterare : Hammarstedt, Björn, fr.o.m. 2010-12-01 t.o.m. 2012-08-15
Sekreterare : Trogen, Eva, fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2012-06-30
Biträdande sekreterare : Nordström, Kristina, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-05-31
Biträdande sekreterare : Roos, Petra, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-05-31
Biträdande sekreterare : Vandin, Inga-Britt, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-05-31

Rapporter

SOU 2011:38Ett myndighetsgemensamt servicecenter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Katrin Westling Palm  [] ( Särskild utredare )
Karin Edin  [] ( Expert )
Ola Hägglund  [] ( Expert )
Per Källman  [] ( Expert )
Claes Thagemark  [] ( Expert )
Charlotte Johansson Ahlström  [] ( Huvudsekreterare )
Björn Hammarstedt  [] ( Sekreterare )
Eva Trogen  [] ( Sekreterare )
Kristina Nordström  [] ( Bitr. sekreterare )
Petra Roos  [] ( Bitr. sekreterare )
Inga-Britt Vandin  [] ( Bitr. sekreterare )
Betänkande av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-08-06 av Sören Öman