Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden ( 70 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Utskottsbetänkandet behandlar :

Omslaget till förarbetetProp. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Hur riksdagen förhöll sig till utskottets förslag framgår av riksdagsskrivelse :

Rskr. 2012/13:254
Omslaget till bet. 2012/13:SkU25

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman