Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU15 Återförsäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU15 Återförsäkring ( 53 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Utskottsbetänkandet behandlar :

Omslaget till förarbetetProp. 2007/08:40 Återförsäkring (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Hur riksdagen förhöll sig till utskottets förslag framgår av riksdagsskrivelse :

Rskr. 2007/08:136
Omslaget till bet. 2007/08:FiU15

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman