Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 1999/2000:LU14 Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 1999/2000:LU14 Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader ( 5 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Omslaget till bet. 1999/2000:LU14

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-03-14 av Sören Öman