Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 1998/99:1) och Filmavtalet (skr. 1997/98:171)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 1998/99:1) och Filmavtalet (skr. 1997/98:171) ( 143 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Utskottsbetänkandet behandlar :

Skr. 1997/98:171
Omslaget till bet. 1998/99:KrU1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman