Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 1983/84:UU2 om godkännande av ändringar i den nordiska samarbetsöverenskommelsen (Helsingforsavtalet) (prop. 1983/84:24)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 1983/84:UU2 om godkännande av ändringar i den nordiska samarbetsöverenskommelsen (Helsingforsavtalet) (prop. 1983/84:24) ( 4 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Omslaget till bet. 1983/84:UU2

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman