Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 1983/84:FöU8 om begränsning inom oljelagringsprogrammet (prop. 1983/84:40)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 1983/84:FöU8 om begränsning inom oljelagringsprogrammet (prop. 1983/84:40) ( 4 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Utskottsbetänkandet behandlar :

Omslaget till förarbetetProp. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till bet. 1983/84:FöU8

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman