Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetBet. 1982/83:FiU53 angående tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetBet. 1982/83:FiU53 angående tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 ( 6 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Omslaget till bet. 1982/83:FiU53

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman