: :

Får loggar användas i hemlighet för att kolla anställdas arbetstid?

Med bara ett par veckors mellanrum har den svenska Datainspektionen och norska Høyesterett kommit till helt olika slutsatser om den EU-gemensamma så kallade finalitetsprincipen om att insamlade uppgifter inte får användas för ändamål som är oförenliga med insamlingsändamålet. Det skriver Sören Öman om i en expertkommentar i Blendow Lexnova som kommer ut senare i augusti 2013.

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 34 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :