Hem: Nyheter:

Den arbetsrättsliga seminarieserien fortsätter

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I början av året startade Stockholm Centre for Commercial Law, där Sören Öman är föreståndare, och Institutet för social civilrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet ett samarbete med seminarier om svensk arbetsrätt. Under våren hölls tre seminarier och under hösten har två seminarier hållits. Seminarieserien fortsätter efter nyår.

Höstens seminarier:

1 oktober 2013: Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens om arbetskraften

Avtalsklausuler som ska hindra arbetstagare från att ta anställning hos arbetsgivarens konkurrenter eller bedriva egen kokurrerande verksamhet får inte vara oskäliga. Skäligheten bedöms antingen enligt ett kollektivavtal från 1969 eller 38 § avtalslagen. I realiteten formuleras sådana konkurrensklausuler ofta ensidigt av arbetsgivaren med följden att de blir alltför långtgående, konstaterar professor Bengt Domeij i en ny undersökning. Det innebär stora nackdelar för arbetstagaren eftersom klausulen tenderar att bli avskräckande även när den är ogiltig.

En annan typ av avtal som tjänar samma syfte är överenskommelser mellan företag om att inte rekrytera personal från varandra, s.k. non-solicitation.

Vad är en ”skälig” konkurrensklausul i ett anställningsavtal? Hur kan man motverka slentrianmässig användning av alltför långtgående sådana? Och finns det liknande begränsningar för avtal om non-solicitation?

13 november 2013: Hur begränsas livsföringen av anställningen?

De anställdas ökade närvaro på Internet och förändrade attityder till agerande i sociala medier ställer arbetsrätten inför nya frågor. Vilka implikationer har handlande under fritiden och utan koppling till arbetet för anställningsförhållandet? Vad för slags handlingar kan få återverkningar i anställningen? Den här typen av frågor är alltmer brännande, och har avsatt spår i aktuella domar från Arbetsdomstolen (t.ex. AD 2011 nr 74 den bloggande polisen och AD 2012 nr 25 den facebookande rektorn). 

På seminariet diskuteras hur saklig grund-regeln i anställningsskyddslagen balanserar lojalitet i avtalsrelationen mot utrymmet för mänskliga fri- och rättigheter i anställningsförhållandet. Utgångspunkten är den nyligen publicerade artikeln Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter. Ny rättspraxis om yttrandefrihet på Internet ur arbetsrättslig synvinkel – i offentlig respektive privat anställning, JT 2012–13 s. 846–877.

Seminarierna hölls på Stockholms universitet i Frescati med efterföljande mingel i Centrets lokaler.

Seminarierna är, liksom Centrets övriga evenemang, bara öppna för särskilt inbjudna.

» Stockholm Centre for Commercial Law
» Prenumerera på Centrets nyhetsbrev

Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova om konkurrensklausuler:
» Konkurrensklausuler i anställningsavtal, juli 2009
» Nya rättsfall om konkurrensklausuler, mars 2011
» Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter, maj 2013

» Föredrag av Sören Öman om konkurrensklausuler

Dela :
Exit mobile version