: : : : :

Per Lindblom På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Per Lindblom
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2010–2012 ( 20 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Per Lindblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
65 ledamöter ♀ 30 ♂ 35
57 parter
52 ombud ♀ 21 ♂ 31

Per Lindblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 10 st. ), Carina Gunnarsson ( 8 st. ), Karin Renman ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Per Lindblom
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2010–2012
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande1 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 100,0% ( 3 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Solna tingsrätt

Underinstans : Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2012-04-25, för 5 år 10 mån 24 dgr sedan )

Per Lindblom har dömt refererade avgöranden med :
8 ledamöter ♀ 5 ♂ 3
2 sekreterare ♀ 0 ♂ 2
6 parter
10 ombud ♀ 3 ♂ 7

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2009-08-312012-03-182 år 6 mån 17 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 6 månader och 17 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Per Lindblom sedan 1993 ), den 25 april 2012.
Titel för Per Lindblom som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Betänkanden med Sören Öman och Per Lindblom ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

Översyn av lex Laval ( SOU 2015:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Översyn av lex Laval

ISBN : 978-91-38-24351-0

Antal sidor : 450 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utstationeringskommittén ( A 2012:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

 Läs : » Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :