: : : : :

Lars Johan Eklund

( 3 betänkanden med Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan med betänkanden med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ordförande | Vice ordförande ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Lars Johan Eklund
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
119 st.1993–2013
FunktionAntal avgöranden
Ordförande78 st. 
Vice ordförande30 st. 
Juristledamot11 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 18,5% ( 22 / 119 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 26,9% ( 32 / 119 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 34,4% ( 11 / 32 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 15 st. ) : Östersunds tingsrätt | Lunds tingsrätt | Borås tingsrätt | Ångermanlands tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt | Solna tingsrätt | Nacka tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Gävle tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 14 st. ( senaste gången 2013-09-25, för 4 år 8 mån 27 dgr sedan )

Lars Johan Eklund har dömt refererade avgöranden med :
175 ledamöter ♀ 63 ♂ 112
49 sekreterare ♀ 38 ♂ 11
231 parter
110 ombud ♀ 31 ♂ 79

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Lars Johan Eklund
( 33 st. ♀ 9 ♂ 24 vid 43 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1977-01-101980-09-303 år 8 mån 21 dgr
Ersättare för vice ordförande1991-02-151992-06-301 år 4 mån 16 dgr
Vice ordförande1992-07-012013-06-3021 år
Förordnad i sammanlagt 26 år 1 månad och 5 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i elva avgöranden ( 9,2% av alla refererade avgöranden med Lars Johan Eklund som ledamot sedan 1993 ), första gången den 2 april 1998 och senast den 22 september 2010.

Betänkanden med Sören Öman och Lars Johan Eklund ( 3 st. )

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

1994 ( 2 st. )

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté ( SOU 1994:141 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

ISBN : 91-38-13828-X

Antal sidor : 628 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : 1992 års arbetsrättskommitté ( A 1991:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen : Heltidsarbetande expert

 Läs : » Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté (SOU 1994:141)
Kan ta lång tid att ladda eller vara för stor för t.ex. surfplatta (90,0 MB)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Arbetsrättskommitténs bakgrundsmaterial publiceras

I dag publiceras det bakgrundsmaterial som 1992 års arbetsrättskommitté har arbetat med under ett och ett halvt år i betänkandet ”Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté”, SOU 1994:141. I slutet av oktober 1994 beslutade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen att kommittén skulle upp­höra. De förslag till ändringar i bl.a. medbestämmandelagen, förtroende­manna­lagen och styrelserepresentationslagen som kommittén har arbetat med kommer därför inte att läggas fram. Däremot har kommittén tagit det ovanliga steget att låta tjänste­männen i sekretariatet presentera de fram­tagna rättsutredningarna och undersökningarna om vad som gäller i dag. Läs mer

Dela :

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten ( SOU 1994:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

ISBN : 91-38-13709-7

Antal sidor : 193 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : 1992 års arbetsrättskommitté ( A 1991:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen : Heltidsarbetande expert

 Läs : » Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:83)
Kan ta lång tid att ladda eller vara för stor för t.ex. surfplatta (27,6 MB)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

I detta delbetänkande tar vi upp frågor som rör den svenska arbetsrättens förhållande till två EG-direktiv. Direktiven innehåller föreskrifter om kollektiva uppsägningar och om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter och delar av verksamheter. Kollektiva uppsägningar är för handen när arbetsgivaren säger upp ett antal arbetstagare av skäl som inte är hänförliga till arbetstagarna personligen. Vi föreslår att det med anledning av direktiven sker ändringar i medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen och främjandelagen. Den viktigaste ändringen innebär att de arbetstagare, som arbetar i en verksamhet som överlåts, automatiskt skall få följa med till den nya arbetsgivaren. Arbetstagarna skall dock ha rätt att välja om de vill vara kvar hos sin tidigare arbetsgivare. Det föreslås också vissa ändringar i fråga om proceduren vid verksamhetsövergångar och inför kollektiva uppsägningar. Läs mer

Dela :

1993 ( 1 st. )

Ny anställ­nings­skydds­lag ( SOU 1993:32 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Ny anställningsskyddslag

ISBN : 91-38-13332-6

Antal sidor : 1 074 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : 1992 års arbetsrättskommitté ( A 1991:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen : Heltidsarbetande expert

 Läs : » Ny anställ­nings­skydds­lag (SOU 1993:32)
Kan ta lång tid att ladda eller vara för stor för t.ex. surfplatta (140,2 MB)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

I detta delbetänkande behandlar vi anställningsskyddet, och vi föreslår en ny lag på det området. Vi har gått igenom flertalet av de problemställningar som aktualiseras inom ramen för ett lagfäst anställningsskydd, och vi redovisar våra överväganden i 15 olika avsnitt (avsnitt 9–23).

Betänkandet presenterades av Åke Bouvin, Gudmund Toijer, Anders Nordström och Sören Öman på ett möte i Arbetsrättsliga föreningen den 11 maj 1993.

Vårt förslag till en ny lag innehåller ett flertal ändringar, men vi behåller de grundläggande principer som har gällt sedan den första anställningsskyddslagen trädde i kraft år 1974. Förslaget syftar till en lagstiftning som är anpassad till den utveckling som under senare år har fortgått inom näringsliv och förvaltning. Vår strävan har varit att åstadkomma ett anställningsskydd som är avvägt med hänsyn till arbetstagarens behov av skydd men också till arbetsgivarens förutsättningar och det intresse som arbetsgivare, arbetskamrater och andra kan ha av goda betingelser för arbetet och ett väl fungerande arbetsliv. Vi har i vårt förslag också tagit hänsyn till den europeiska integrationen. Läs mer

Dela :